Uudised

 
Sisukaart
   
 

EPE: 2011. aasta patsientide pöördumiste põhjused olid varasemast keerukamad

20.02.2012

Eesti Patsientide Esindusühing (EPE) nõustas 2011. aasta vältel 1235 inimest seoses 1738 erineva juhtumiga, millest pea pooled puudutasid patsiendi õigustega seotud probleeme ja küsimusi.
 

EESTI PATSIENTIDE ESINDUSÜHING
ESTONIAN PATIENT ADVOCACY ASSOCIATION

PRESSITEADE 20.02.2012

EPE: 2011. aasta patsientide pöördumiste põhjused olid varasemast keerukamad

Eesti Patsientide Esindusühing (EPE) nõustas 2011. aasta vältel 1235 inimest seoses 1738 erineva juhtumiga, millest pea pooled puudutasid patsiendi õigustega seotud probleeme ja küsimusi.


„Möödunud aasta oli EPE joaks äärmiselt töörohke ja sisukas. Osutasime patsientidele aasta jooksul nõustamisteenust, juhtumikorraldust kui ka õigusabi, nii meie Tallinna, Tartu kui ka Pärnu nõustajate toel,“ selgitas Eesti Patsientide Esindusühingu juhataja Pille Ilves. „Patsiendid pöördusid meie poole väga erinevate probleemide ja muredega. 2011. aastal torkasid silma pöördumised seoses hooldusravi teenusega, selle kehva kvaliteedi ja kättesaadavuse puudumisega. Teravalt tunnetavad patsiendid ka kaebuste uurimise ja teenuste kvaliteedile hinnangu andmise menetlemises puudujääke, samuti kurdetakse teenuseosutajate kehva suhtumise üle. Suur hulk pöördumisi puudutas ka omastehooldajate ja puuetega inimeste toimetulekut, millele oleme olulise rõhu seadnud selle aasta tegevusi kavandades. Märkimisväärselt on pöördumisi olnud ka seoses hambaravi kättesaadavusega, kuna antud teenuse kasutamise osas on rahaliselt vähekindlustatud inimeste olukord suhteliselt trööstitu,“ tõdes Ilves.

EPE tegeles 2011. aastal 1738 erineva juhtumiga (sh 1119 nõustamist, 515 juhtumikorraldust ja 104 kohtuasja). Valdav enamus ehk 46,3 protsenti juhtumitest käsitles patsientide õiguseid. Peamiseks pöördumise põhjuseks olid näiteks ligipääs tervishoiuteenustele ja küsimused seoses kaebuste esitamise ja menetlemisega. 17,3 protsenti pöördumistest oli seotud hüvitiste, toetuste ja muude patsiente puudutavate teenustega. 14 protsendil juhtudest sooviti abi juriidilistes küsimustes. 12,5 protsenti juhtumitest käsitles patsientide informatsioonivajadust, kus pooltel kordadel sooviti teavet patsientide õiguste ja seadusandluse kohta. 9,1 protsendil patsientidest soovisid saada abi seoses sotsiaalteemadega, peamiseks probleemiks oli majandusraskused. Õigusabi kohtuasjades puudutas peamiselt teemasid nagu tahtest olenematut ravi psühhiaatrias, teovõime piiramine ja puuetega inimeste vastu esitatud nõuded.  Vähesel määral oli ühenduse võtmise põhjuseks ka patsientide ettepanekud ja arvamusavaldused.

35 protsenti 2011. aasta kõigist juhtumitest leidsid lahenduse koostöös teenuse osutajatega. 26 protsendil juhtumitest kaasati erinevaid ameteid ja inspektsioone ning 10 protsendi puhul kohalikke omavalitsusi. Kõigist juhtumitest 14 (ehk 0.8 protsenti) suunati edasi Tervishoiuteenuste kvaliteedi ekspertkomisjoni.

EPE poole pöördus inimesi kõigist Eesti maakondadest, lisaks 14 korral ka välismaalt. Kõige enam pöördumisi oli Tallinnast 37 protsenti, seejärel Pärnumaalt 16 protsenti, Tartumaalt 13 protsenti ja Harumaalt 12 protsenti. 49 protsenti inimestest olid vanuses 25 kuni 49 eluaastat, ligi 82 protsenti neist olid eesti keelt kõnelevad inimesed. 47 protsenti EPE poole pöördujatest olid puudega isikud.

2011. aastal arendas EPE uue teenusena lahenduskeskset psühholoogilist nõustamist, samuti jätkati aktiivselt annetuskeskkonna Terviselaegas eestvedamist.

EPE on 1994. aastal asutatud mittetulundusühing, mille eesmärk on esindada patsientide huve nii individuaalsel, süsteemsel kui ka rahvusvahelisel tasandil. EPE pakub nõustamisteenust, tuge üksikjuhtumite lahendamisel ja võimalusel ka õigusabi. EPE tegevuse üldisteks eesmärkideks on tervishoiu- ja sotsiaalhoolekandesüsteemi patsiendisõbralikkuse tõstmine ja  patsientide teavitamine nende õigustest. Lisainfot EPE tegevuste ja nõustamisteenuste kohta leiab kodulehelt www.epey.ee. EPE peamised rahastajad 2011. aastal olid Euroopa Liidu Sotsiaalfond ja Sotsiaalministeerium.

 
Lisainfo:

Pille Ilves
EPE juhataja
E-post: pille@epey.ee
Tel. 656 6429

Eesti Patsientide Esindusühingu uudised leitavad ka teemalehel (klikka delfi logol).

 
Ühingust
 
EPE teenused
Ootame annetusi
Uudised
Kajastused meedias
Juhtumite näiteid
Statistika alates 1994
Organisatsioonist
Projektid
 
EMP Vabaühenduste Fondi projekt 2013
 
ESF projekt 2010 - 2012
 
 
06.03.2017
Diabeediravimid võivad tekitada gangreeni
11.01.2017
Uued juhised andmekaitsest ja patsiendi nõusolekust
21.12.2016
Käsimüügi ravimite infolehtede vene ja inglise keelsed tõlked on olemas
14.12.2016
EPE tunneb muret ohjeldusmeetmete kuritarvitamise üle tavahaiglates
30.11.2016
EPE toetab patsientide õigust valida hambaarsti
10.11.2016
EPE osaleb KPMG uuringus terviseandmete liikumise kohta
07.11.2016
EPE uurib kuidas on võimalik parandada vigaseid andmeid digiloos

   Eesti Patsiendite Esindusühing  Kaupmehe 14 10114 Tallinn  Tel 65 66 429 

Tallinna linn Avatud Eesti Fond EEA GRANTS / NORWAY GRANTS KÜSK Hasartmängumaksu nõukogu sm2 Balti-Ameerika Partnerlusprogramm Euroopa Sotsiaalfond Mental Disability Advocacy Center Open Society Institute
 
Kvaliteetne kodulehek�lg