Uudised

 
Sisukaart
   
 

EPE konverents 18.04.2012 „Tervishoiu- ja sotsiaalteenuste korraldamine Eesti elanikkonna töövõime säilitamiseks“

16.04.2012

EESTI PATSIENTIDE ESINDUSÜHING KORRALDAB 18.04.2012 KONVERENTSI
 

„Tervishoiu- ja sotsiaalteenuste korraldamine Eesti elanikkonna töövõime säilitamiseks“,

millega tähistame Euroopa Patsientide Õiguste Päeva.

 

Konverentsi eesmärk on on leida ühisel arutelul  vastused, kuidas edendada tervishoiu- ja sotsiaalteenuste süsteemi.

Arutlustele tulevad nii koostöö, süsteemi reformimine, patsientide unistused ja soovid kui ka tulevikku sunnatud visioonid ja plaanid.
Päeva lõpus toimub paneeldiskussioon, mida juhib Eesti Patsientide Esindusühingu juhataja pr Pille Ilves.
Ettekannetega oleme kutsunud esinema oma ala spetsialistid nii riigiasutustest kui ka erasektorist.

Konverentsi kava vaata siit.

 

Konverentsi ettekanded:

Millisest sotsiaal- ja tervishoiusüsteemist patsiendid unistavad?
Pille Ilves, Eesti Patsientide Esindusühingu juhataja

Ettepanek ravivigade hüvitamise süsteemi reformimiseks
dr.iur Ants Nõmper,  Raidla Lejins & Norcous Advokaadibüroo OÜ partner, Tartu Ülikooli meditsiiniõiguse õppejõud

Palliatsioon – sild parema arstiabi ja parema sotsiaalabi poole
MSc, Made Bambus, Põhja-Eesti Regionaalhaigla palliatsiooniprojekti juht

Eesti tervishoiusüsteem Eesti inimestele – ka homme
Heli Paluste, Sotsiaalministeeriumi tervishoiuosakonna juhataja

KOV koostöö olulisusest elanike tervise ja heaolu edendamisel
Laura Aaben
, TAI paikkonna tervisedenduse vanemspetsialist   

„Kohustus“ terve olla ja „õigus“ haige olla - kuidas leida tasakaalupunkti?
Jüri Kõre
, Tartu abilinnapea, TÜ sotsiaalpoliitika dotsent

Tervishoiu-ja sotsiaalteenuste korraldusest ühe krooniliste haiguste grupi näitel
Vootele Veldre
, PRAXIS analüütik (tervisepoliitika)

 

Konverentsi kajastused meedias ja mujal:

18.04 Tarbija24 Patsientide esindaja: ravivigu varjatakse, neist ei õpita
http://www.tarbija24.ee/812584/patsientide-esindaja-ravivigu-varjatakse-neist-ei-opita/

18.04 Tarbija24 TAI spetsialist: tervis sõltub elukohast
http://www.tarbija24.ee/812826/tai-spetsialist-tervis-soltub-elukohast/

18.04 Tarbija24 Sotsiaalministeerium: haigeid tuleb hinnata nende töövõimekuse järgi
http://www.tarbija24.ee/812656/sotsiaalministeerium-haigeid-tuleb-hinnata-nende-toovoimekuse-jargi/

18.04 Neljas.ee Täna on Euroopa patsientide õiguste päev
http://www.neljas.ee/est/?news=1016439

18.04 Praxis.ee Euroopa Patsientide Õiguste Päev
http://www.praxis.ee/index.php?id=27&tx_ttnews%5Btt_news%5D=1330&cHash=ba765f5ad4

18.04 Eesti Raadio uudised, Päevakaja nr. 18616
http://vikerraadio.err.ee/helid?main_id=4029456

18.04 AK, kl 21.00 Ravivigade kompenseerimine
http://uudised.err.ee/index.php?0534940&play&id=47425

18.04 Venekeelne AK., kl 19.30 Назрела необходимость реформы отношения к врачебным ошибкам
http://rus.err.ee/estonia/eefcb4d9-92c5-4d85-96a3-232e03df9fbf

Eesti Patsientide Esindusühingu uudised leitavad ka teemalehel (klikka delfi logol).

 
Ühingust
 
EPE teenused
Ootame annetusi
Uudised
Kajastused meedias
Juhtumite näiteid
Statistika alates 1994
Organisatsioonist
Projektid
 
EMP Vabaühenduste Fondi projekt 2013
 
ESF projekt 2010 - 2012
 
 
06.03.2017
Diabeediravimid võivad tekitada gangreeni
11.01.2017
Uued juhised andmekaitsest ja patsiendi nõusolekust
21.12.2016
Käsimüügi ravimite infolehtede vene ja inglise keelsed tõlked on olemas
14.12.2016
EPE tunneb muret ohjeldusmeetmete kuritarvitamise üle tavahaiglates
30.11.2016
EPE toetab patsientide õigust valida hambaarsti
10.11.2016
EPE osaleb KPMG uuringus terviseandmete liikumise kohta
07.11.2016
EPE uurib kuidas on võimalik parandada vigaseid andmeid digiloos

   Eesti Patsiendite Esindusühing  Kaupmehe 14 10114 Tallinn  Tel 65 66 429 

Tallinna linn Open Society Institute Balti-Ameerika Partnerlusprogramm sm2 Mental Disability Advocacy Center EEA GRANTS / NORWAY GRANTS KÜSK Hasartmängumaksu nõukogu Euroopa Sotsiaalfond Avatud Eesti Fond
 
Kodulehtede valmistamine