Uudised

 
Sisukaart
   
 

EPE kohtus Riigikontrolli audiitoriga, et arutada vanurite sotsiaalhoolekande korraldust kohalikes omavalitsustes.

27.08.2012

EPE kohtus Riigikontrolli audiitoriga, et arutada vanurite sotsiaalhoolekande korraldust kohalikes omavalitsustes.
Kohtumise teemadeks olid nii personal, järelevalve, finantseerimine kui ka seadusandlus.
 

EPE 27.08.2012 kohtumisel Riigikontrolli audiitoriga arutati lisaks personali, järelevalve, finantseerimise kui ka seadusandluse küsimustele vanurite sotsiaalhoolekande korraldamisel kohalikes omavalitsustes probleeme, mis puudutavad ohjeldamise reguleerimise vajadust, puudusi kaebuste menetlemise süsteemis, vajadust tsentraliseerida hooldajate töötasud, piiratud võimalusi huvitegevuseks jne.

EPE loodab, et Riigikontroll peab võimalikuks ja vajalikuks antud teemat sügavuti analüüsida, kuna probleeme ja lahendamata küsimusi on antud valdkonnas lisaks eeltoodule veel palju.

Loodame, et eakate sotsiaalhoolekanne muutub vaid paremaks, sest nagu ütleb ka Getter Jaani laul - "Me kõik jääme vanaks"!
Getter Jaani laulu kuula siit: "Me kõik jääme vanaks"

Eesti Patsientide Esindusühingu uudised leitavad ka teemalehel (klikka delfi logol).

 
Ühingust
 
EPE teenused
Ootame annetusi
Uudised
Kajastused meedias
Juhtumite näiteid
Statistika alates 1994
Organisatsioonist
Projektid
 
EMP Vabaühenduste Fondi projekt 2013
 
ESF projekt 2010 - 2012
 
 
06.03.2017
Diabeediravimid võivad tekitada gangreeni
11.01.2017
Uued juhised andmekaitsest ja patsiendi nõusolekust
21.12.2016
Käsimüügi ravimite infolehtede vene ja inglise keelsed tõlked on olemas
14.12.2016
EPE tunneb muret ohjeldusmeetmete kuritarvitamise üle tavahaiglates
30.11.2016
EPE toetab patsientide õigust valida hambaarsti
10.11.2016
EPE osaleb KPMG uuringus terviseandmete liikumise kohta
07.11.2016
EPE uurib kuidas on võimalik parandada vigaseid andmeid digiloos

   Eesti Patsiendite Esindusühing  Kaupmehe 14 10114 Tallinn  Tel 65 66 429 

Tallinna linn Hasartmängumaksu nõukogu Euroopa Sotsiaalfond Avatud Eesti Fond sm2 Mental Disability Advocacy Center KÜSK EEA GRANTS / NORWAY GRANTS Open Society Institute Balti-Ameerika Partnerlusprogramm
 
Soodsad kodulehed