Uudised

 
Sisukaart
   
 

EPE arutas politseiga surmajuhtumite uurimise puudusi

28.06.2013

Eesti Patsientide Esindusühing pöördus kevadel politsei- ja piirivalveameti juhi poole sooviga algatada avalik arutelu ning leida lahendusi sotsiaal- ja tervishoiuasutustes aset leidnud ootamatute surmade ja raskete kehavigastustega lõppenud juhtumite uur
 

EPE viitas oma taotluses asjaolule, et EPEsse pöördub igal aastal keskmiselt 1300 patisenti erinevate murede ja küsimustega, mille hulgas paistavad silma tõsiste tagajärgedega juhtumid, mis on patsientidele ja nende lähedastele eriti rasked. Need on ravi- või hoolekandeasutustes aset leidnud juhtumid, mis on kaasa toonud inimese ootamatu surma või eluaegse puude või oluliselt halvenenud tervisliku seisundi, mida analoogiliste juhtumite puhul tavaliselt ei täheldata. Selliste juhtumite puhul puudub patsiendil või tema lähedastel vähimgi võimalus juhtunut ise uurida, sest asutuse personali erapoolikud seletuskirjad jäävad neil juhtudel lõplikuks tõeks ning iseseisvaid uurimistoiminguid tegelike asjaolude tuvastamiseks pole reeglina tehtud.

EPE jurist Kristi Rekand märkis pärast kohtumist, et politsei poolt anti mõista, et saadakse aru probleemi olemasolust. "Kaalume ju inimese õigust elule, mis satub ohtu siis, kui inimene muutub täielikult abivajajaks ja teistest sõltuvaks, kui talle ei anta enam vett või süüa," märkis Kristi Rekand. Samas puudub politseil pädev meeskond, kes suudaks kirjeldatud juhtumeid käsitleda, ent politsei andis lubaduse kaasata menetlustesse ka prokuratuur ja vastavad inimesed välja koolitada.

Eesti Patsientide Esindusühingu uudised leitavad ka teemalehel (klikka delfi logol).

 
Ühingust
 
EPE teenused
Ootame annetusi
Uudised
Kajastused meedias
Juhtumite näiteid
Statistika alates 1994
Organisatsioonist
Projektid
 
EMP Vabaühenduste Fondi projekt 2013
 
ESF projekt 2010 - 2012
 
 
06.03.2017
Diabeediravimid võivad tekitada gangreeni
11.01.2017
Uued juhised andmekaitsest ja patsiendi nõusolekust
21.12.2016
Käsimüügi ravimite infolehtede vene ja inglise keelsed tõlked on olemas
14.12.2016
EPE tunneb muret ohjeldusmeetmete kuritarvitamise üle tavahaiglates
30.11.2016
EPE toetab patsientide õigust valida hambaarsti
10.11.2016
EPE osaleb KPMG uuringus terviseandmete liikumise kohta
07.11.2016
EPE uurib kuidas on võimalik parandada vigaseid andmeid digiloos

   Eesti Patsiendite Esindusühing  Kaupmehe 14 10114 Tallinn  Tel 65 66 429 

sm2 Tallinna linn Balti-Ameerika Partnerlusprogramm Mental Disability Advocacy Center EEA GRANTS / NORWAY GRANTS KÜSK Avatud Eesti Fond Open Society Institute Euroopa Sotsiaalfond Hasartmängumaksu nõukogu
 
Soodsad kodulehed