Uudised

 
Sisukaart
   
 

EPE alustab piiriüleste patsiendiõiguste direktiivi järelevalvet rahvusvahelisel tasandil

18.05.2013

Seitsmenda Euroopa patsiendiõiguste päeva puhul Brüsselis toimunud Euroopa patsiendiorganisatsioonide kohtumisel andis EPE nõusoleku ühineda manifestiga, mille kohaselt asutakse koos jälgima,kuidas EL liikmesriigid järgivad piiriüleste patsiendiõiguse dir
 

Patsientide õigus informeeritud nõusolekule (art 4 § 1.b) tunnustab ametlikult patsientide õigust vabale valikule ja informatsioonile, mis on eelduseks teadva nõusoleku andmiseks. Selliste sätete järgimine võimaldab igal patsiendil teha teadlikke valikuid lähtuvalt oma isiklikest vajadustest ja nõudmistest nii kodumaal kui teistes Euroopa Liidu riikides.

Teadliku valiku tegemiseks on patsiendil vaja informatsiooni erinevate raviviiside ja meetodite, tervishoiuteenuse kättesaadavuse, kvaliteedi ja turvalisuse kohta. Selline info võib olla küll saadaval erinevates dokumentides ja raportites, millele kodanikel on formaalselt ligipääs olemas, kuid mis pole neile mõistetavad kas erialase terminoloogia tõttu või võrdlusvõimaluse puudumise tõttu teiste tervishoiuteenust pakkuvate asutustega nende elukohas ja väljaspool seda.

Ülalmainitud direktiiv sätestab, et liikmesriigid peavad tagama riiklike kontaktpunktide konsultatsioonivõimaluse patsiendiorganisatsioonidega, mis annab võimaluse tõhustada koostööd riiklike institutsioonide, teenuse kasutajate ja patsiendiesindajate vahel, leppimaks kokku, kuidas parimal moel viia kokku patsiendi vajadused ja ootused reaalsete võimalustega. Selleks jälgime seitset aspekti:

1. kogu direktiivis mainitud informatsioon peaks olema otseselt kättesaadav riiklikest kontaktpunktidest, see puudutab informatsiooni eri liikmesriikides pakutavate ravivõimaluste, tervishoiuteenuse kättesaadavuse, kvaliteedi, turvalisuse ja teenuste hindade kohta.

2. Riiklikes kontaktpunktides peaks olema kättesaadav informatsioon ooteaja pikkuse ja teenuse humaniseerimise kohta, mis ei ole küll eraldi direktiivis välja toodud, ent on patsientide valiku tegemise juures võtmeküsimused.

3. Lisaks veebiportaalile peaks kontaktpunktis olema võimalus pakkuda ka telefoni ja e-kirja teel informeerimise teenust.

4. Kogu kontaktpunktides vahendatav informatsioon peaks olema kättesaadav mitmes keeles, kaasa arvatud inglise keeles. Veebiportaalidel olev info võiks olla võimalikult palju graafilises esituses, mis ei nõua põhjalikumat keeleoskust.

5. Veebiportaalidel kättesaadava informatsiooni sisu, esitus- ja organiseerimisviis peab olema kooskõlastatud patsientide ja teenusekasutajate esindajatega, et see oleks võimalikult kergesti kättesaadav ja mõistetav kõigile kodanikele.

6. Kontaktpunktides edastatava informatsiooni tõhusust tuleb hinnata koostöös patsientide ja tarbijate esindajatega regulaarselt.

7. Direktiivist lähtuvaid kodanikuõigusi ja kontaktpunkte tutvustavad infokampaaniad peaksid aset leidma direktiivis sätestatavate meetmete kohaldumisel igas liikmesriigis enne 25. oktoobrit. Neisse kampaaniatesse peavad olema kaasatud kodanikeühendused ja teenuse tarbijaid esindavad patsiendiorganisatsioonid.

 

 

Eesti Patsientide Esindusühingu uudised leitavad ka teemalehel (klikka delfi logol).

 
Ühingust
 
EPE teenused
Ootame annetusi
Uudised
Kajastused meedias
Juhtumite näiteid
Statistika alates 1994
Organisatsioonist
Projektid
 
EMP Vabaühenduste Fondi projekt 2013
 
ESF projekt 2010 - 2012
 
 
06.03.2017
Diabeediravimid võivad tekitada gangreeni
11.01.2017
Uued juhised andmekaitsest ja patsiendi nõusolekust
21.12.2016
Käsimüügi ravimite infolehtede vene ja inglise keelsed tõlked on olemas
14.12.2016
EPE tunneb muret ohjeldusmeetmete kuritarvitamise üle tavahaiglates
30.11.2016
EPE toetab patsientide õigust valida hambaarsti
10.11.2016
EPE osaleb KPMG uuringus terviseandmete liikumise kohta
07.11.2016
EPE uurib kuidas on võimalik parandada vigaseid andmeid digiloos

   Eesti Patsiendite Esindusühing  Kaupmehe 14 10114 Tallinn  Tel 65 66 429 

sm2 Tallinna linn Open Society Institute Balti-Ameerika Partnerlusprogramm EEA GRANTS / NORWAY GRANTS Hasartmängumaksu nõukogu Mental Disability Advocacy Center Avatud Eesti Fond Euroopa Sotsiaalfond KÜSK
 
Soodsad kodulehed