Teenused ja toetused

EESTI RIIGI POOLT PAKUTAVAD TEENUSED JA TOETUSED

Riiklikke hüvitisi, toetusi ja teenused on kodanikel võimalus saada Haigekassa, töötukassa ja/või sotsiaalkindlustusameti kaudu või kohaliku omavalitsuse vahendusel.

Riigi poolt on korraldatud need hoolekandeteenused, mida teenuse keerukusest tulenevalt ei ole mõistlik kohalikul tasandil korraldada.

Riiklikud sotsiaalhoolekande teenused ja toetused on:

SOTSIAALTEENUS on isiku või perekonna toimetulekut soodustav mitterahaline toetus.

SOTSIAALTOETUS on isiku või perekonna toimetuleku soodustamiseks antav rahaline toetus.

TOIMETULEKUTOETUS on riigi rahaline abi puuduses inimestele.  Toimetulekutoetust maksab kohalik omavalitsus riigieelarvelistest vahenditest. Toimetulekutoetust makstakse siis, kui kõik muud vaesuse ja puuduse leevendamise abinõud on osutunud ebapiisavaks. 

Toimetulekutoetust on õigus taotleda üksi elaval isikul või perekonnal, kes on Eesti Vabariigi kodanikud või omavad kehtivat elamisluba ja sissekirjutust.

Toimetulekutoetust on õigus saada üksi elaval isikul või perekonnal, kelle kuu netosissetulek pärast eluruumi alaliste kulude mahaarvamist j