Kasulik teave

 
Sisukaart
   
 

 

LINGID

Diagnooside ja haiguste mõisted: www.kliinik.ee ja www.inimene.ee

Õigusabi taotluse vorm: http://www.juristaitab.ee/vormid-ja-kasulikud-viited/dokumentide-naidised/riigi-oigusabi-vormid/

Menetlustaotluse vorm: http://www.juristaitab.ee/vormid-ja-kasulikud-viited/dokumentide-naidised/menetlusabi

Püsiva töövõimetuse taotlus: http://www.ensib.ee/ekspertiis-ja-rehabilitatsioon/

Patsiendiorganisatsioonide kontaktandmed:

http://www.epikoda.ee/vorgustik/liikmed/

 

INFOTELEFONID

1220 Perearsti nõuandetelefon (24 h)

Üleriigiliselt perearsti nõuandetelefonilt 1220 on võimalik saada ööpäev läbi nõu lihtsamate terviseprobleemide korral, juhiseid esmaseks abiks ning vajadusel ka infot tervishoiu korraldust puudutavates küsimustes. Nõu antakse eesti ja vene keeles.

16662 Mürgistusteabe infoliin (tööaeg 9 –17)

112 Kiirabi (häirekeskuse hädaabi number)

16363 Haigekassa üldinfo

16106 Sotsiaalkindlustusameti üldinfo

 

TASUTA ÕIGUSABI

Elektroonilise õigusabiportaali koduleht: www.juristaitab.ee. Asukohad ja lahtiolekuajad:

Tallinnas aadressil Tõnismägi 3a igal teisipäeval kella 10–13 ja neljapäeval kella 13–16.

Eelregistreerimine telefonil 644 9501 või e-kirjaga jana.kitter@juristideliit.ee

Tartus Tähtvere päevakeskuses Veski tn 35 igal kolmapäeval kella 10–13.

Eelregistreerimine e-posti aadressil raivokiisk@hot.ee

Jõhvis Jõhvi seltsimajas Kooli tee 2 iga kuu teisel neljapäeval kella 10–13.

Eelregistreerimine e-posti aadressil artesti@hot.ee

Eesti Kurtide Liit annab õigusabi Tallinna, Tartu, Pärnu ja Rakvere puuetega inimestele.

Eesti Kutsehaigete Liit annab õigusabi Tallinna, Tartu, Pärnu ja Rakvere puuetega inimestele.

Sihtasutus Õigusteenuste Büroo annab õigusabi Tallinnas, Tartus, Rakveres ja Jõhvis.

 

SEADUSANDLUS

"Patsiendi ABC" teatmikus on kasutatud Eestis kehtivat seadusandlust:

Avaliku teabe seadus  - isikuandmetele juurdepääs

Eesti Vabariigi Põhiseadus  - põhiõigused, õiguse mõistmine

Isikuandmete kaitse seadus  - delikaatsed isikuandmed

Karistusseadustik - ravivead, surma põhjustamine ja karistamine

Perekonnaseadus - lapse hooldamine ja elatis

Psühhiaatrilise abi seadus - sundravi, järelevalve ja ekspertiis

Ravikindlustusseadus - juurdepääs tervishoiuteenustele

Riigi õigusabi seadus - tasuta advokaat ja menetluskulud

Riigilõivu seadus - kohtusse pöördumine

Sotsiaalhoolekande seadus - sotsiaalhoolekande korraldamine

Tervishoiuteenuste korraldamise seadus - järelevalve ja vältimatu arstiabi

Tsiviilkohtumenetluse seadus - riigi õigusabi ja hagiavaldus ja hagid

Tsiviilseadustiku üldosa seadus - teovõime

Võlaõigusseadus - tervishoiuteenuse osutaja ja patsiendi kohustused

 

Valdkonnaga seonduvalt on olulised ka järgmised õigusaktid:

Euroopa Liidu Põhiõiguste Harta (siduv)

Euroopa sotsiaalharta (siduv)

Inimõiguste ja biomeditsiini konventsioon (siduv)

»
Patsiendiorganisatsioonide kontaktid

 
Patsiendiabi
 
Arstiabi Eestis
Leping ja vastutus
Kvaliteet ja järelevalve
Info ja nõusolek
Haiguslugu ja dokumenteerimine
Arsti vahetus
Kahju hüvitamine
Vaimne tervis
Puue ja töövõimetus
Töövõimetushüvitised
Teenused ja toetused
12 näidisküsimust arsti vastuvõtul
Annetuskeskkond
Kasulik teave
Vaktsiinide infolehed
 
 
06.03.2017
Diabeediravimid võivad tekitada gangreeni
11.01.2017
Uued juhised andmekaitsest ja patsiendi nõusolekust
21.12.2016
Käsimüügi ravimite infolehtede vene ja inglise keelsed tõlked on olemas
14.12.2016
EPE tunneb muret ohjeldusmeetmete kuritarvitamise üle tavahaiglates
30.11.2016
EPE toetab patsientide õigust valida hambaarsti
10.11.2016
EPE osaleb KPMG uuringus terviseandmete liikumise kohta
07.11.2016
EPE uurib kuidas on võimalik parandada vigaseid andmeid digiloos

   Eesti Patsiendite Esindusühing  Kaupmehe 14 10114 Tallinn  Tel 65 66 429 

sm2 KÜSK Kodanikuühiskonna Sihtkapital EEA GRANTS / NORWAY GRANTS Tallinna linn Euroopa Sotsiaalfond Balti-Ameerika Partnerlusprogramm Open Society Institute Avatud Eesti Fond Mental Disability Advocacy Center
 
Soodsad kodulehed