Uudised

 
Sisukaart
   
 

EPE toetab patsientide õigust valida hambaarsti

30.11.2016

EPE toetab patsientide õigust valida hambaarsti
 

EPE toetab Eesti Hambaarstide Liidu (EHL) seisukohta ja on nõus mõttega, et igal inimesel peab olema õigus hambaravihüvitist kasutada vabalt valitud hambaarsti juures. 

EPE saatis oma arvamuse EHL-le 30.11.2016 seoses plaanitava seadusemuudatusega alljärgnevas:

 


From: Pille Ilves [mailto:pille@epey.ee]
Sent: Wednesday, November 30, 2016 4:09 PM
To: 'Marek Vink'
Subject: RE: seisukoht patsiendi vaba liikumise osas

 

Tere,

Saadan meie ühingu seisukoha:

Toetame täielikult Eesti Hambaarstide Liidu seisukohta. Eesti Patsientide Esindusühing on jätkuvalt arvamusel, et raha peab liikuma koos patsiendiga. Oleme seda korduvalt ka varem väljendanud.

Leiame, et on põhjendamatu piirata patsiendi õigust valida raviteenuse osutajat, kellel on olemas vajalik pädevus ja kehtiv tegevusluba. Riiklikku raviteenuste paketti kuuluvate teenuste osas peab patsiendile teenused hüvitatama hinnakirja ulatuses ja seda olenemata sellest, millise teenuseosutaja on patsient valinud.

Haigekassa poolt seatud "sõel" sõlmitavate lepingute näol on diskrimineeriv ja korruptsiooniohtlik. Samuti seab see ebavajaliku piirangu loomulikule konkurentsile raviteenuste turul.

 

Tervitades,

 

Pille Ilves

Eesti Patsientide Esindusühing

 


From: Marek Vink [mailto:marek.vink@gmail.com]
Sent: Sunday, November 13, 2016 9:04 PM
To: pille@epey.ee
Subject: seisukoht patsiendi vaba liikumise osas

 

 

Tere

Uurin Patsientide Esindusühingu seisukohta allpool kirjeldet probleemi osas.

Marek Vink

EHL president

**

Seadusemuudatus takistab patsiendil valida endale meelepärast hambaarsti


Riik ei kohtle oma kodanikke võrdselt. Kuigi haigekassa kuulutab, et laste hambaravi on “tasuta”, siis lapsevanemad on sunnitud tasuma oma laste hambaravikulud ise, kui hambaarstil puudub haigekassa leping. See ebaõiglus suureneb veelgi, kui ka valimislubadusena taastatav täiskasvanute hambaravihüvitis saab kättesaadavaks ainult haigekassa lepingupartnerite juures. 

Eesti Hambaarstide Liit tervitab täiskasvanute hambaravihüvitise taastamist, kuid meile on vastuvõetamatu selle hüvitamise meetod. Riigikogus teisel lugemisel oleva Ravikindlustuse seaduse muutmisega hakkaks patsient saama hambaravihüvitist ainult hambaarsti juures, kes on haigekassaga sõlminud reaalsetele kuludele mittevastavate piirhindadega teenuse osutamise lepingu. 

Kuigi selle eelnõu seletuskiri väidab, et “reguleeritud hinnatasemega teenuse soodsamaks muutumisega esmavajaliku hambaravi kättesaadavus täiskasvanud elanikkonnale paraneb”, siis hambaarstide liit on vastupidisel seisukohal, sest haigekassa reguleeritud hindadega täiskasvanutele hambaraviteenuse osutamise lepingu soovijaid saab olema nii vähe, et hüvitist soovivad täiskasvanud seda oma senise arsti juures ei pruugi saada. 

Igal inimesel peab olema õigus hambaravihüvitist kasutada vabalt valitud hambaarsti juures. Ka nende, kes haigekassaga nörritavat lepingut sõlmima ei soostu. EHL on seisukohal, et täiskasvanute hambaravihüvitis ja ideaalis ka laste hambaraviraha peab liikuma koos patsiendiga.

http://www.riigikogu.ee/tegevus/eelnoud/eelnou/be898eff-9448-4958-b794-790d9b08431e/Ravikindlustuse%20seaduse%20ja%20teiste%20seaduste%20muutmise%20seaduse%20eeln%C3%B5u%20(301%20SE%20I)/

 

 

 
Uudised
 
Uudiste arhiiv
 
 
06.03.2017
Diabeediravimid võivad tekitada gangreeni
11.01.2017
Uued juhised andmekaitsest ja patsiendi nõusolekust
21.12.2016
Käsimüügi ravimite infolehtede vene ja inglise keelsed tõlked on olemas
14.12.2016
EPE tunneb muret ohjeldusmeetmete kuritarvitamise üle tavahaiglates
30.11.2016
EPE toetab patsientide õigust valida hambaarsti
10.11.2016
EPE osaleb KPMG uuringus terviseandmete liikumise kohta
07.11.2016
EPE uurib kuidas on võimalik parandada vigaseid andmeid digiloos

   Eesti Patsiendite Esindusühing  Kaupmehe 14 10114 Tallinn  Tel 65 66 429 

Avatud Eesti Fond Open Society Institute Mental Disability Advocacy Center Hasartmängumaksu nõukogu Tallinna linn EEA GRANTS / NORWAY GRANTS sm2 KÜSK Euroopa Sotsiaalfond Balti-Ameerika Partnerlusprogramm
 
Soodsad kodulehed