Uudised

EPE ettepanekut patsiendi õiguseks sulgeda oma andmeid digitaalses terviseloos võeti arvesse

09.01.2008

EPE ettepanekut patsiendi õiguseks sulgeda oma andmeid digitaalses terviseloos võeti arvesse
 

EPE on varasematel aastatel teinud mitmeid ettepanekuid seoses digitaalse terviseloo väljatöötamisega ning millest paljusid on arvestatud. Kahjuks ei soostunud Sotsiaalministeerium EPE nõudega, et patsientidel peab olema võimalik sulgeda kõiki oma terviseandmeid.

Kui Tervishoiuteenuste korraldamise seaduse muudatused Riigikokku jõudsid, tegi EPE sama ettepaneku uuesti Riigikogu sotsiaalkomisjonile, millega oli nõus nii Arstide Liit kui sotsiaalkomisjon. EPE ja Arstide Liit võtsid osa ka jaanuaris toimunud sotsiaalkomisjoni istungist, kus parandusi arutati. Parandus viidi tervishoiuteenuste korraldamise seaduse § 59.3 lg 3 ja lg 4 sisse ning seadus jõustus.

Vt. seadust lingilt https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=12912915