Uudised

 
Sisukaart
   
 

EPE osales Sotsiaalhoolekande seaduse muutmises

14.02.2008

EPE osales Sotsiaalhoolekande seaduse muutmises
 

Sotsiaalministeeriumi palvel osales EPE uue sotsiaalhoolekande seaduse eelnõu ettevalmistamisel ja kommenteerimisel.  14.02.08 saatis EPE oma kommentaarid seaduseelnõu kohta, milles toonitati mitmeid teemasid Riigikontrolli auditi valguses. 02.04.08 saatis EPE Sotsiaalministeeriumile kommentaarid nõusolekuta hooldamise ja muude piirangute rakendamise regulatsioonile. 30.04.08 esitas EPE oma nägemuse uue muudatuste redaktsiooni kohta.

EPE saavutas selle, et seaduse projekti kohaselt kohaldatakse seadust edaspidi ka vanaduspensioniealistele ja vaimupuuetega isikutele.
Koostöös kujundati seisukoht selles, kas ja kui kaua ning milliseid meetmeid võib hooldekodus kasutada ohjeldamiseks. Jõuti ühisele positsioonile, et ohjeldada võib ainult eraldusruumi võimalikult lühikeseks ajaks maksimaalselt 3 tunni jooksul. Kui on vaja kasutada muid meetmeid, tuleb viivitamatult kutsuda kiirabi. Eelnõus arvestati ka mitmete teiste EPE poolt tõstatatud küsimustega.

 
Uudised
 
Uudiste arhiiv
 
 
06.03.2017
Diabeediravimid võivad tekitada gangreeni
11.01.2017
Uued juhised andmekaitsest ja patsiendi nõusolekust
21.12.2016
Käsimüügi ravimite infolehtede vene ja inglise keelsed tõlked on olemas
14.12.2016
EPE tunneb muret ohjeldusmeetmete kuritarvitamise üle tavahaiglates
30.11.2016
EPE toetab patsientide õigust valida hambaarsti
10.11.2016
EPE osaleb KPMG uuringus terviseandmete liikumise kohta
07.11.2016
EPE uurib kuidas on võimalik parandada vigaseid andmeid digiloos

   Eesti Patsiendite Esindusühing  Kaupmehe 14 10114 Tallinn  Tel 65 66 429 

Hasartmängumaksu nõukogu sm2 Open Society Institute Mental Disability Advocacy Center EEA GRANTS / NORWAY GRANTS Euroopa Sotsiaalfond Balti-Ameerika Partnerlusprogramm Tallinna linn KÜSK Avatud Eesti Fond
 
Web disain