Uudised

 
Sisukaart
   
 

Uue vaimse tervise seaduse väljatöötamine lõpuks Sotsiaalministeeriumi tööplaanis

14.03.2008

Uue vaimse tervise seaduse väljatöötamine lõpuks Sotsiaalministeeriumi tööplaanis
 

 

EPE on alates 1997 aastast, kui esialgne Psühhiatrilise Abi seadus vastu võeti, esitanud järjepidevalt nõudmisi seaduse muutmiseks ning üldiste inimõigusnõuetega kooskõlla viimiseks. Vahelduva eduga on Sotsiaalministeeriumi uued ministrid EPE-le lubanud, et uut seadust hakatakse välja töötama, kuid ükski lubadus ei ole seni praktiliste sammudeni jõudnud. 

Lõpuks ometi on praegune minister Maret Maripuu leidnud võimaluse uue seaduse väljatöötamiseks.  Märtsikuus koostati Õiguskantsleri nõuniku ja EPE koostöös paragrahv olemasoleva seaduse kiireks muutmiseks omandiõiguse piirangute kohta. Töö käigus siiski selgus, et uus paragrahv on mõtekam lülitada uude seadusse ning vana ei hakata parandama. Uue vaimse tervise teenuste osutamist reguleeriva seaduse töögrupp moodustati Sotsiaalministri poolt augustis 2008 ning mis sai esimest korda kokku juba 2. septembril. Töögrupp on regulaarselt koos käinud ja uut seadust ette valmistanud. Tõenäoliselt võtab uue seaduse valmimine ja lõplik jõustumine aega veel umbes 2 aastat.

Seni on töögrupp lisaks seaduse üldkonseptsioonile arutanud ka konkreetseid teemasid nagu tahtevastase ravi rakendamise muudatused, regulaarse järelevalve mehhanismi loomine, sõltumatute vaimse tervise nõustajate teenuse sisselülitamine, omandiõiguse piirangud jpm. Valminud on erinevad analüüsid teiste riikide seadusandluse kohta. 28.11.08 toimus töögrupi koosolek, kus arutati seaduskontseptsiooni I osa.

 Esialgset seaduse kontseptuaalsete ettepanekute kokkuvõtet saad lugeda alljärgnevalt. Kuna töö on veel käimas, siis kokkuvõttes kirjeldatud ettepanekud töö käigus tõenäoliselt muutuvad.

>>
Vaimse tervise seaduse kontseptuaalsete ettepanekute kokkuvõte

 
Uudised
 
Uudiste arhiiv
 
 
06.03.2017
Diabeediravimid võivad tekitada gangreeni
11.01.2017
Uued juhised andmekaitsest ja patsiendi nõusolekust
21.12.2016
Käsimüügi ravimite infolehtede vene ja inglise keelsed tõlked on olemas
14.12.2016
EPE tunneb muret ohjeldusmeetmete kuritarvitamise üle tavahaiglates
30.11.2016
EPE toetab patsientide õigust valida hambaarsti
10.11.2016
EPE osaleb KPMG uuringus terviseandmete liikumise kohta
07.11.2016
EPE uurib kuidas on võimalik parandada vigaseid andmeid digiloos

   Eesti Patsiendite Esindusühing  Kaupmehe 14 10114 Tallinn  Tel 65 66 429 

Hasartmängumaksu nõukogu Euroopa Sotsiaalfond Open Society Institute Balti-Ameerika Partnerlusprogramm Avatud Eesti Fond KÜSK sm2 EEA GRANTS / NORWAY GRANTS Tallinna linn Mental Disability Advocacy Center
 
Kodulehtede valmistamine