Uudised

EPE võitleb kohtupsühhiaatriliste ekspertiiside sisukamaks ja objektiivsemaks muutmise eest

21.02.2008

EPE võitleb kohtupsühhiaatriliste ekspertiiside sisukamaks ja objektiivsemaks muutmise eest
 

 Mitme aasta vältel on EPE teinud kõik endast oleneva, et teadvustada kõigile asjaomastele isikutele kohtupsühhiaatriliste ekspertiisiaktide väga madalat taset.

EPE on propageerinud mujal maailmas laialt kasutatava ohtlikkuse hindamise metoodikat HCR-20 kasutuselevõttu ning selgitanud selle meetodi eeliseid "kliinilise silma" meetodi ees. Samuti on tutvustatud materjale teovõime hindamise metoodikast. 
 
Hetkel on puudulik ka seaduslik alus kohtupsühhiaatriliste ekspertiiside tegemiseks. Tervishoiuteenuste korraldamise seaduse § 22 kohaselt on haiglate ülesanne osutada tervishoiuteenuseid. Ekspertiiside tegemine ei ole seadusega ette nähtud. Kui kohus määrab ekspertiisi haiglale, siis puudub arstil tegelikult õiguslik alus eksperdina tegutsemiseks, mistõttu ei vastuta arst sellisel juhtudel Karistusseadustiku kohaselt ja antud hinnang ei ole tõend kriminaalmenetluse seadustiku mõttes.
 
26.08.08 EPE kohtumisel Justiitsministeeriumiga teavitas viimane, et ka psühhiaatriliste ekspertiiside tegemine allutatakse tulevikus Eesti Kohtuekspertiisi Instituudile, mis hakkab hea seisma nii ekspertide koolituse eest kui ka teostab kontrolli ekspertiiside taseme üle.