Uudised

 
Sisukaart
   
 

EL direktiiv patsiendiõiguste kohaldamisest piiriüleses tervishoius toob muudatusi ka Eestis

02.07.2008

EL direktiiv patsiendiõiguste kohaldamisest piiriüleses tervishoius toob muudatusi ka Eestis
 

EPE osales direktiivi eelnõu arutelul nii 22.08.08 sotsiaalministeeriumis kui ka riigikogu sotsiaalkomisjonis 21.10.08. EPE esitas oma seiskohad antud direktiivi kohta ka kirjalikult.

Ministeerium ja riigikogu aktsepteerisid vajadust luua kohtuväline patsientide kaebuste ja kahju hüvitamise kord ja täiendada patsientide õigusi käsitlevat seadusandlust. Kahjuks ei leidnud need seisukohad otsest kajastust SOM poolt ettevalmistatud ja riigikogule kinnitamiseks edastatud ametlikus arvamuses. Samas oli positiivne see, et SOM oli direktiivi vastuvõtmise poolt. Kuna direktiiv sisaldas nõudeid nii patsientide kaebuste kohtuvälise lahendamise korra kui ka patsientide informeerimise mehhanismi olemasolu kohta, siis tõenäoliselt on riik nende küsimustega juba lähitulevikus sunnitud tegelema. EPE pakkus riigile oma kaasabi direktiiviga nõutud patsientide kontaktpunktide töö korraldamisel Eestis.

 

>>
Piiriüleste patsiendiõiguste direktiiv

 
Uudised
 
Uudiste arhiiv
 
 
06.03.2017
Diabeediravimid võivad tekitada gangreeni
11.01.2017
Uued juhised andmekaitsest ja patsiendi nõusolekust
21.12.2016
Käsimüügi ravimite infolehtede vene ja inglise keelsed tõlked on olemas
14.12.2016
EPE tunneb muret ohjeldusmeetmete kuritarvitamise üle tavahaiglates
30.11.2016
EPE toetab patsientide õigust valida hambaarsti
10.11.2016
EPE osaleb KPMG uuringus terviseandmete liikumise kohta
07.11.2016
EPE uurib kuidas on võimalik parandada vigaseid andmeid digiloos

   Eesti Patsiendite Esindusühing  Kaupmehe 14 10114 Tallinn  Tel 65 66 429 

KÜSK Euroopa Sotsiaalfond Open Society Institute Balti-Ameerika Partnerlusprogramm EEA GRANTS / NORWAY GRANTS Avatud Eesti Fond Mental Disability Advocacy Center sm2 Hasartmängumaksu nõukogu Tallinna linn
 
Web disain