Uudised

Patsientidel on samasugune õigus hüvitisele ebaseadusliku kinnipidamise korral kui kriminaalkorras kinnipeetutel

02.10.2008

Patsientidel on samasugune õigus hüvitisele ebaseadusliku kinnipidamise korral kui kriminaalkorras kinnipeetutel
 

Riigi poolt alusetult vabaduse võtmisega tekitatud kahju hüvitamise seadus (AVVKHS) näeb ette hüvitise vaid kriminaalkorras kinnipeetutele ning haiglatesse ja hooldekodudesse tahtevastaselt paigutatud patsientidele (tsiviilkorras kinnipeetud) kohtu väitel antud seadus ei laiene. Peale probleemi tõstatamist Riigikohtus, Justiitsministeeriumi (JUM) ja Õiguskantsleri (ÕK) ees, asus JUM antud kitsaskohta seaduses likvideerima. 

EPE esitas 2007 aastal taotluse koos analüüsiga õigusest kahju hüvitamisele teha AVVKHS-i parandus, mis lubab ka tsiviilkorras alusetult kinnisesse asutusse paigutatutele maksta hüvitist . Vaatamata JUM vastusele seaduseparandus kiiresti sisse viia, ei ole seda siiani parandatud ning EPE klientide kohtuasjades käib selle üle endiselt vaidlus. EPE tõstatas küsimuse uuesti ühe Euroopa Inimõiguste kohtusse (EIK) saadetud juhtumi valguses, mille osas toimus kokkulepe Eesti riigi ja kliendi vahel maksta hüvitist 5500 EUR ning see vormistati EIK poolt 2008 aasta sügisel. Selle juhtumi valguses oli võimalik ka teiste EPE algatatud testjuhtumite kiire lahenemine ning näiteks kanti ühele teisele psüühilise erivajadusega kliendile üle 50000 EEK kompensatsiooni 2. oktoobril 2008.  Riigikohtu loakogu tegi antud juhtumis otsuse 6.08.08.

 EPE seisis hea selle asjaolu teavitamise eest ning 4.09 ja 3.10. peeti nõu Riigikantseleiga kuidas ametnikke valgustada riigi vastutusest vabaduse võtmisel. 6.11. osales EPE ettekandega antud teemal Riigiametnike foorumil.