Uudised

Vajadus välja töötada kriteeriumid ka nendele spetsialistidele, keda Eestis ei koolitata, aga kes tegutsevad

30.07.2008

Vajadus välja töötada kriteeriumid ka nendele spetsialistidele, keda Eestis ei koolitata, aga kes tegutsevad
 

EPE poole on pöördunud patsiente, keda on arstiks liigitamata spetsialistide poolt ravitud, kuid kellele on selline abi toonud kasu asemel hoopis kahju. Selgus, et osadele erialadele (nagu kiropraktika, manuaalteraapia jt) ei ole Eestis kehtestatud kutsestandardeid ega kindlaid kriteeriume alushariduse ja kvalifikatsiooni osas.

 EPE tegi koostööd Kiropraktikute seltsi ja Kutsekojaga, mille tulemusel töötatakse lähiajal välja kiropraktikute kutsestandard. EPE esindaja esines 27.augustil 08 Kanal 2 uudiste saates ning vajadust standardite järgi valgustati ka laiemale avalikkusele.