Uudised

 
Sisukaart
   
 

EPE seisab tervishoiuteenuste kättesaadavuse ja inimõiguste olukorra paranemise eest vanglates

08.02.2008

EPE seisab tervishoiuteenuste kättesaadavuse ja inimõiguste olukorra paranemise eest vanglates
 

EPE on varasematel aastatel juhtinud Justiitsministeeriumi tähelepanu ebapiisavale tervishoiuteenuste kättesaadavusele Eesti vanglates, sest EPE poole on pöördunud paljud kinnipeetavad abi saamiseks. 2007 aasta lõpus tegi Justiitsministeeriumi EPE-le ettepaneku osaleda vanglate järelevalvet teostavate komisjonide töös.

EPE esindaja määrati Tallinna, Murru ja Harku vanglakomisjonide ametlikuks liikmeks.  Vanglakomisjonides osalemine on EPE-le toonud uusi pöördumisi vangidelt, kes kurdavad halva kohtlemise või ebapiisava arstiabi üle. Problemaatiline on ka vanglas lapse kasvatamine ning hariduse omandamine. EPE korraldas annetusvõimaluse firmadele vanglas kasvavate lastele eakohaste  mänguasjade, kunstitarvete, raamatute jm ostuks. Samuti leiti ühele lapsele lasteaiakoht, et võimaldada sotsialiseerumine teiste lastega. EPE on pööranud vanglate tähelepanu erinevatele isikuõigusi rikkuvatele juhtumitele ning teinud ettepanekuid piisava arstiabi osutamiseks, omastega suhtlemise paremaks võimaldamiseks, kutseõppe omandamiseks, haigete inimväärseks transpordiks, nõuetekohaseks läbiotsimiseks jm küsimuste parandamiseks.

 
Uudised
 
Uudiste arhiiv
 
 
06.03.2017
Diabeediravimid võivad tekitada gangreeni
11.01.2017
Uued juhised andmekaitsest ja patsiendi nõusolekust
21.12.2016
Käsimüügi ravimite infolehtede vene ja inglise keelsed tõlked on olemas
14.12.2016
EPE tunneb muret ohjeldusmeetmete kuritarvitamise üle tavahaiglates
30.11.2016
EPE toetab patsientide õigust valida hambaarsti
10.11.2016
EPE osaleb KPMG uuringus terviseandmete liikumise kohta
07.11.2016
EPE uurib kuidas on võimalik parandada vigaseid andmeid digiloos

   Eesti Patsiendite Esindusühing  Kaupmehe 14 10114 Tallinn  Tel 65 66 429 

KÜSK Open Society Institute Avatud Eesti Fond Balti-Ameerika Partnerlusprogramm EEA GRANTS / NORWAY GRANTS Euroopa Sotsiaalfond Hasartmängumaksu nõukogu Mental Disability Advocacy Center Tallinna linn sm2
 
Soodne koduleht