Uudised

EPE seisab tervishoiuteenuste kättesaadavuse ja inimõiguste olukorra paranemise eest vanglates

08.02.2008

EPE seisab tervishoiuteenuste kättesaadavuse ja inimõiguste olukorra paranemise eest vanglates
 

EPE on varasematel aastatel juhtinud Justiitsministeeriumi tähelepanu ebapiisavale tervishoiuteenuste kättesaadavusele Eesti vanglates, sest EPE poole on pöördunud paljud kinnipeetavad abi saamiseks. 2007 aasta lõpus tegi Justiitsministeeriumi EPE-le ettepaneku osaleda vanglate järelevalvet teostavate komisjonide töös.

EPE esindaja määrati Tallinna, Murru ja Harku vanglakomisjonide ametlikuks liikmeks.  Vanglakomisjonides osalemine on EPE-le toonud uusi pöördumisi vangidelt, kes kurdavad halva kohtlemise või ebapiisava arstiabi üle. Problemaatiline on ka vanglas lapse kasvatamine ning hariduse omandamine. EPE korraldas annetusvõimaluse firmadele vanglas kasvavate lastele eakohaste  mänguasjade, kunstitarvete, raamatute jm ostuks. Samuti leiti ühele lapsele lasteaiakoht, et võimaldada sotsialiseerumine teiste lastega. EPE on pööranud vanglate tähelepanu erinevatele isikuõigusi rikkuvatele juhtumitele ning teinud ettepanekuid piisava arstiabi osutamiseks, omastega suhtlemise paremaks võimaldamiseks, kutseõppe omandamiseks, haigete inimväärseks transpordiks, nõuetekohaseks läbiotsimiseks jm küsimuste parandamiseks.