Uudised

Kohtueelse menetluse loomise vajadus patsientide kaebuste läbivaatamisel

21.10.2008

Kohtueelse menetluse loomise vajadus patsientide kaebuste läbivaatamisel
 

 

Kuigi varasem koostöö antud teemal Sotsiaalministeeriumiga ja Tervishoiuametiga ei ole toonud mingeid märkimisväärseid muudatusi,  on varsti Eestil siduv kohustus patsientide kaebuste lahendamise teema koduriigis ära korraldada. Uus Euroopa Liidu direktiivi eelnõu Patsientide õigustest piiriüleses tervishoius räägib otseselt patsientidele tervishoiuteenuste käigus osutatud kahju sõltumatu ja adekvaatse väljaselgitamise ning kompenseerimise olulisusest. Hetkel on see Eestis praktiliselt lahendamata, sest paljud arsti taustaga tervishoiujuhid on sellele tugevasti vastu olnud. EPE selgitas 21.10.08 toimunud Riigikogu Sotsiaalkomisjoni istungil põhjalikult  olukorda antud maastikul ning toonitas vajadust luua patsientide kaebuste lahendamiseks kohtueelne mehhanism (analoogselt töövaidluste komisjoniga) ning välja töötada sobiv lahendus kahjude kompenseerimiseks. Loodetavasti hakkab Eesti vastavas suunas tegutsema kui EL direktiiv jõustub.