Uudised

 
Sisukaart
   
 

Euroopa patsiendiõiguste päeva pressiteade

17.04.2009

Eesti patsient vajab sisukamat teavitust
 

 Eesti patsient vajab sisukamat teavitust 

Tallinn, 17. aprill 2009
 
Homme, 18. aprillil tähistatakse 12 Euroopa riigis patsientide õiguste päeva, mille eesmärk on teadvustada inimestele nende õigusi patsiendina, jõustada seeläbi nii patsiente kui kogu riiki. Euroopa Komisjoni tervisevolinik Androulla Vassiliou ütleb oma tervituses Euroopa patsiendiõiguste päeva puhul, et Euroopa patsiendid tahavad üha aktiivsemalt osaleda oma ravis otsuste vastuvõtmisel oma tervise kohta, seega on vaja üha sisukamat teavitamist nende haigusest, erinevatest ravivõimalustest ja võimalikest tagajärgedest. Et võtta vastu hea otsus, peab olema võimalikult palju informatsiooni.
 
Patsiendiõigused on tõusnud Euroopa Liidus ja Euroopa Komisjonis oluliseks teemaks, kuna erinevused elulemuses ja hea tervise juures elatud aastates ulatuvad 18 aastani. EK tervisevoliniku sõnul on vaja välja tulla konkreetsete meetmetega, et kogu Euroopas oleks tervishoiu kvaliteet parem ning mõeldaks piisavalt ka ennetavatele meetmetele. Euroopa Patsientide Foorumi manifestis on välja toodud kolm põhiprobleemi, millele tuleks esmajärjekorras keskenduda: võrdne ja õigeaegne tervishoiuteenuste kättesaadavus, parem teavitus ning patsientide hääle kuuldavamaks tegemine ehk nende kaasatus otsustusprotsessidesse.
 
Ka Eesti Patsientide Esindusühing on oma senist tööd analüüsides üles leidnud samad valupunktid ning tõstab tänavu fookusesse tervishoiusüsteemi kvaliteedi ja sisuka informatsiooni andmise küsimused. Senise suhtumise muutmiseks on vaja poliitilist otsust ja mentaliteedi muutust kogu ühiskonnas. EPE soovib, et riigi juhtimise tasandil valitseks riiklik mõtlemine ja inimkeskne lähenemine ning inimestel jätkuks kodanikujulgust seista oma õiguste eest.
 
P.S. Androulla Vassiliou tervitust saate kuulata netist aadressil http://www.activecitizenship.net/
 
Anne Veskimeister,
EPE infojuht
 
 

 
Uudised
 
Uudiste arhiiv
 
 
06.03.2017
Diabeediravimid võivad tekitada gangreeni
11.01.2017
Uued juhised andmekaitsest ja patsiendi nõusolekust
21.12.2016
Käsimüügi ravimite infolehtede vene ja inglise keelsed tõlked on olemas
14.12.2016
EPE tunneb muret ohjeldusmeetmete kuritarvitamise üle tavahaiglates
30.11.2016
EPE toetab patsientide õigust valida hambaarsti
10.11.2016
EPE osaleb KPMG uuringus terviseandmete liikumise kohta
07.11.2016
EPE uurib kuidas on võimalik parandada vigaseid andmeid digiloos

   Eesti Patsiendite Esindusühing  Kaupmehe 14 10114 Tallinn  Tel 65 66 429 

Balti-Ameerika Partnerlusprogramm Open Society Institute Mental Disability Advocacy Center EEA GRANTS / NORWAY GRANTS Euroopa Sotsiaalfond sm2 KÜSK Avatud Eesti Fond Tallinna linn Hasartmängumaksu nõukogu
 
Kodulehtede valmistamine