Uudised

EPE lõpetas KÜSK ja VÜF poolt toetatud eestkoste projekti

31.12.2009

EPE lõpetas edukalt KÜSK ja VÜF poolt toetatud eestkoste projekti
 

31.12.2009 lõppes EPE-s KÜSK ja VÜF poolt finantseeritud eestkoste projekt  Sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonnas tegutsevate kodanikuorganisatsioonide ühismurede süsteemse lahendamise projekt

Projekt algas 1. novembril 2008 ning lõppes 31. detsembril 2009.

Projekti käigus tehti järgnevat:

- Parandati EPE töökorraldust: korrastati süsteemse töö aluseid, kaasajastati ühingu ametijuhend, muudeti aruandlust ja statistilist analüüsi, sõnastati EPE missioon ja visioon, alustati tegevuste maatriksi koostamist, osad töötajad said koolitust, tehti samme ühingu jätkusuutlikkuse parandamiseks jpm

- Viidi läbi erinevaid eestkostetegevusi 35 süsteemse juhtumi lahendamisel: korraldati ümarlaudu, viidi läbi nõupidamisi ja ajurünnakuid, tehti uuringuid ja analüüse, koostati ja esitati ettepanekuid avalikule sektorile patsientide ühiste probleemide lahendamiseks, tehti koostööd meediaga jpm

- Nõustamis- ja juhtumikorraldusteenust osutati 217 patsiendile

 Projekti finantseeris Kodanikuühiskonna Sihtkapital ja Vabaühenduste Fond, mida rahastab Norra, Island ja Liechtenstein Avatud Eesti Fondi vahendusel