Uudised

KÜSK nõukogu otsustas jätkata EPE sotsiaalse ettevõtluse toetamist

11.05.2010

KÜSK nõukogu otsustas jätkata EPE sotsiaalse ettevõtluse toetamist
 

 

Kodanikuühiskonna Sihtkapital kiitis heaks EPE äriplaani, mille järgi hakkab EPE pakkuma lahenduskeskse nõustamise teenust. Äriplaanile eelnes põhjalik turu-uuring, mille viis läbi EPE tellimusel ning Kodanikuühiskonna Sihtkapitali finantseerimisel OÜ Faktum Ariko. Turu-uuring näitas elanikkonna huvi lahenduskeskse nõustamise vastu.
 
 
EPE Uue tasulise nõustamisteenuse planeerimise projekt sisaldab järgmisi tegevusi:
 
Teenuse nõustamismetoodika valik ja analüüs
 
 Turu-uuringu läbiviimine
 
Kulude täpsustamine
 
Põhjaliku äriplaani koostamine
 
Ühingusiseste koosolekute läbiviimine
 
Nõustajate valik
 
Nõustajate koolitamine
 
Marketingiplaani koostamine
 
Teenust tutvustava voldiku trükkimine
 
Eritasulise telefoniliini sisseseadmine
 
Nõustajate tehnilise valmisoleku tekitamine teenuse osutamiseks