Uudised

 
Sisukaart
   
 

EPE on astunud suure sammu sotsiaalse ettevõtluse teel

09.11.2010

EPE on astunud suure sammu sotsiaalse ettevõtluse teel
 

 

Maikuust on käinud pidevad ettevalmistused lahenduskeskse nõustamisteenuse turule toomiseks. Ressursimahukaim neist professionaalsete töötajate koolitus, millele on oma õla alla pannud  Kodanikuühiskonna Sihtkapital, ESF ja Sotsiaalministeerium. Olgu siinkohal mainitud, et huvi nõustaja ametikoha suhtes oli EPE 16.tegutsemisaasta suurim.  
 
Äriplaani elluviimiseks käivad hetkel peale tulevaste töötajate koolituse veel tehnilised ettevalmistused ning reklaami ja kommunikatsiooni-alased planeerimised.
 
Teenus avatakse 2011.
 

 
Uudised
 
Uudiste arhiiv
 
 
06.03.2017
Diabeediravimid võivad tekitada gangreeni
11.01.2017
Uued juhised andmekaitsest ja patsiendi nõusolekust
21.12.2016
Käsimüügi ravimite infolehtede vene ja inglise keelsed tõlked on olemas
14.12.2016
EPE tunneb muret ohjeldusmeetmete kuritarvitamise üle tavahaiglates
30.11.2016
EPE toetab patsientide õigust valida hambaarsti
10.11.2016
EPE osaleb KPMG uuringus terviseandmete liikumise kohta
07.11.2016
EPE uurib kuidas on võimalik parandada vigaseid andmeid digiloos

   Eesti Patsiendite Esindusühing  Kaupmehe 14 10114 Tallinn  Tel 65 66 429 

Balti-Ameerika Partnerlusprogramm EEA GRANTS / NORWAY GRANTS sm2 Tallinna linn Euroopa Sotsiaalfond KÜSK Avatud Eesti Fond Mental Disability Advocacy Center Hasartmängumaksu nõukogu Open Society Institute
 
Kodulehtede valmistamine