Uudised

EPE on astunud suure sammu sotsiaalse ettevõtluse teel

09.11.2010

EPE on astunud suure sammu sotsiaalse ettevõtluse teel
 

 

Maikuust on käinud pidevad ettevalmistused lahenduskeskse nõustamisteenuse turule toomiseks. Ressursimahukaim neist professionaalsete töötajate koolitus, millele on oma õla alla pannud  Kodanikuühiskonna Sihtkapital, ESF ja Sotsiaalministeerium. Olgu siinkohal mainitud, et huvi nõustaja ametikoha suhtes oli EPE 16.tegutsemisaasta suurim.  
 
Äriplaani elluviimiseks käivad hetkel peale tulevaste töötajate koolituse veel tehnilised ettevalmistused ning reklaami ja kommunikatsiooni-alased planeerimised.
 
Teenus avatakse 2011.