Uudised

 
Sisukaart
   
 

ÜRO värske raport käsitleb piinamisena ka inimõiguste mitteaustamist

05.03.2013

ÜRO värske raport piinamisest sotsiaal- ja tervishoiuasutustes rõhutab, et inimõiguste mitteaustamine on võrdne nende piinamisega, selle ennetamine ja vältimine ning puuetega inimestele vajalike inimväärsete teenuste võimaldamine on riigi kohustus, sealju
 
Raporti kokkuvõttes tuuakse välja põhjalikud ettepanekud liikmesriikidele, piinamisena käsitletakse seal:
- otsusevõime ebaadekvaatset määramist ja otsusevõimetuse (sh teadva nõusoleku eiramise) varjus vägivallatsemist inimesega
- ohvrite olemine täielikult teise inimese võimu all, mida õigustatakse "meditsiinilise vajaduse" doktriiniga
- stigmatisatsioon, mis tuleneb seksuaalsest orientatsioonist
- ebavajalik tahtevastane vabaduse piiramine (ÜRO rõhutab et vabadust ei tohi piirata ainult puude tõttu)
- kaasaegsete reproduktiivse tervise säilitamise võimaluste puudumine - sh. pealesunnitud abordid ja steriliseerimine, kuid ka vajalike testide mittetegemine
- valuravi ignoreerimine
- vaimne, füüsiline ja seksuaalne vägivald asutustes.
 
Erinevaid järgmisi rikkumisi tervishoiu- ja sotsiaalasutustes tuleb raporti kohaselt tunnistada:
 
1. Uue normatiivse paradigma kehtestamine. See tähendab "patsiendi huvides" tegutsemise ja "meditsiiniliste näidustuste" varjus tehtud tegude tegeliku sisu uurimist ja selle varjus toimuva piinamise ennetamine vatsavalt Puuetega Inimeste Õiguste Konventsioonile. Selleks tuleb rakendada täiendavaid meetmeid.
2. Absoluutse keelu kehtestamine ohjeldamisele ja eraldusruumi paigutamisele. ÜRO rõhutab, et ohjeldamise ja isoleerimise õigustuseks ei ole mitte ühtegi terapeutilist põhjendust. ÜRO tuletab meelde, et ohjeldamise kasutamine võib muuhulgas viia vägivaldse ravi (sh EKR) manustamiseni.
3. Tungiv soovitus üle vaadata siseriiklik seadusandlus, mis lubab pealesunnitud sekkumisi. Sest sageli on põhjendused inimese autonoomiasse sekkumiseks otsitud ja ebaõiged ning mida põhjendatakse ebaõigelt patsiendi ebakompetentsuse või "terapeutilise vajadusega".
4. Isiku juriidilise teovõime täielik austamine. ÜRO rõhutab, et inimese nõusolekuta sekkumine on õigustatud ainult hädaolukorras, et läbi viia elupäästev protseduur.
5. Puudest tingitud eraldamise keelustamine. Kuigi enamus riikides on olemas seadusandlus tahtevastaseks paigutamiseks, on riigid ebaõnnestunud isikutele protseduuriliste õiguste tagamisel. Puuetega inimeste institutsionaliseerimine ilma isiku täieliku vaba tahteta tuleb eranditeta keelustada. Samuti tulevad tühistada sätted, mis lubavad isiku vabadust piirata ennetavalt tõenäosusega, et "isik võib olla ohtlik endale või teistele". Psüühikahäirega põhjendatud vabaduse piiramine tuleb seadusandlusest kaotada.
6. HIV/AIDS patsientide õiguste tõhusama kaitse vajadus raviteenuse osutajate keeldumise korral neid ravida ning nende paremaks delikaatsete andmete kaitseks.
7. Narkomaanide tõhusama kaitse vajadus.
8. Sekstöötajate tõhusama kaitse vajadus vägivaldse analüüside tegemise, terviseandmete avalikustamise ja alandava kohtlemise eest tervishoiutöötajate poolt.
9. Erineva seksuaalse orientatsiooniga inimeste õiguste tõhusama kaitse vajadus tervishoiutöötajate homofoobilise väärkohtlemise eest (ÜRO nimetab terve hulga tõsiseid väärkohtlemise vorme).
10. Puuetega inimeste kaitse vägivaldse ravimise eest. ÜRO rõhutab, et paljude riikide (sh USA) seadusandlus on ebaõnnestunud, näiteks ei kaitsta puuetega naisi vägivaldse steriliseerimise ja abortide eest.

Vaata originaalraportit

>>
ÜRO raport piinamisest sotsiaal- ja tervishoiusüsteemis

 
Uudised
 
Uudiste arhiiv
 
 
06.03.2017
Diabeediravimid võivad tekitada gangreeni
11.01.2017
Uued juhised andmekaitsest ja patsiendi nõusolekust
21.12.2016
Käsimüügi ravimite infolehtede vene ja inglise keelsed tõlked on olemas
14.12.2016
EPE tunneb muret ohjeldusmeetmete kuritarvitamise üle tavahaiglates
30.11.2016
EPE toetab patsientide õigust valida hambaarsti
10.11.2016
EPE osaleb KPMG uuringus terviseandmete liikumise kohta
07.11.2016
EPE uurib kuidas on võimalik parandada vigaseid andmeid digiloos

   Eesti Patsiendite Esindusühing  Kaupmehe 14 10114 Tallinn  Tel 65 66 429 

Euroopa Sotsiaalfond Tallinna linn Avatud Eesti Fond Hasartmängumaksu nõukogu sm2 EEA GRANTS / NORWAY GRANTS Balti-Ameerika Partnerlusprogramm KÜSK Mental Disability Advocacy Center Open Society Institute
 
Soodsad kodulehed