Uudised

EPE arutas politseiga surmajuhtumite uurimise puudusi

28.06.2013

Eesti Patsientide Esindusühing pöördus kevadel politsei- ja piirivalveameti juhi poole sooviga algatada avalik arutelu ning leida lahendusi sotsiaal- ja tervishoiuasutustes aset leidnud ootamatute surmade ja raskete kehavigastustega lõppenud juhtumite uur
 

EPE viitas oma taotluses asjaolule, et EPEsse pöördub igal aastal keskmiselt 1300 patisenti erinevate murede ja küsimustega, mille hulgas paistavad silma tõsiste tagajärgedega juhtumid, mis on patsientidele ja nende lähedastele eriti rasked. Need on ravi- või hoolekandeasutustes aset leidnud juhtumid, mis on kaasa toonud inimese ootamatu surma või eluaegse puude või oluliselt halvenenud tervisliku seisundi, mida analoogiliste juhtumite puhul tavaliselt ei täheldata. Selliste juhtumite puhul puudub patsiendil või tema lähedastel vähimgi võimalus juhtunut ise uurida, sest asutuse personali erapoolikud seletuskirjad jäävad neil juhtudel lõplikuks tõeks ning iseseisvaid uurimistoiminguid tegelike asjaolude tuvastamiseks pole reeglina tehtud.

EPE jurist Kristi Rekand märkis pärast kohtumist, et politsei poolt anti mõista, et saadakse aru probleemi olemasolust. "Kaalume ju inimese õigust elule, mis satub ohtu siis, kui inimene muutub täielikult abivajajaks ja teistest sõltuvaks, kui talle ei anta enam vett või süüa," märkis Kristi Rekand. Samas puudub politseil pädev meeskond, kes suudaks kirjeldatud juhtumeid käsitleda, ent politsei andis lubaduse kaasata menetlustesse ka prokuratuur ja vastavad inimesed välja koolitada.