Süsteemne töö

EPE tegevuses on olulisel kohal süsteemne töö tervishoiu- ja sotsiaalhoolekandesüsteemi patsiendisõbralikkuse tõstmiseks ja erinevate kitsaskohtade lahendamisele kaasaaitamiseks. Süsteemsed juhtumid kerkivad esile klienditöö käigus, kus erinevate klientide juhtumid on sarnased ja viitavad ühele kindlale kitsaskohale tervishoius või hoolduses.

EPE teeb ettepanekuid probleemide lahendamiseks riiklikul tasandil ning esindab patsientide huve seadusloomes.

Vaata EPE süsteemse töö tegevusi meie avaldatud uudiste rubriigist. Sealt leiad meie ettepanekud, pöördumised ja teabenõuded kui ka vastuseid EPE poolt tõstatatud küsimustele.