Kohalik areng

 
Sisukaart
   
 

Kallavere hooldushaigla teenuse kvaliteet

EPE poole on korduvalt pöördunud patsientide lähedased, kes kurdavad, et nende omaksed suretatakse Kallavere hooldushaiglas ära. EPE otsustas, et tuleb teha patsientide omaste nimel pöördumine Tervishoiuametile, et viimane võtab tõsiselt vaatluse alla Kallaveres pakutava hoolduse ja ravi kvaliteet. Samas ükski neis patsientide omastest, kes EPE poole oma lähdase õiguste kaitseks pöördusid, hiljem enam EPE-ga ühendust ei võtnud. Seega ei olnud EPE-lt üheltki kliendilt konkreetset volitust asjaga edasi tegeleda. EPE võtts ühendust Tervishoiuametiga , et uurida, kas nende menetluses on hetkel mõne patsiendi või omaste kaebus Kallavere hooldushaigla kohta. Asja arutamisel Tervishoiuameti järelvalve osakonna juhatajaga selgus, et Kallaveres on põhiliselt tegemist alafinantseerimisest tulenevate probleemidega. Kui näiteks Tallinna linn maksab Tallinnas asuvatele hooldushaiglatele juurde siis Maardu linnal, mille haldusterritooriumil Kallavere haigla asub, selliseid võimalusi ei ole. Lepiti kokku, et EPE pöördub Tervishoiuameti poole siis, kui on tegemist konkreetse kliendi kaebusega.
 

Erivajadusega lastele puudub Pärnu linnas rehabilitatsiooniteenustena logopeedi ja loovterapeuditeenus                                                     

EPE poole pöördusid erivajadusega laste vanemad murega, et Pärnu linnas ei ole võimalik saada rehabilitatsiooniteenusena logopeediteenust ja loovterapeutide teenuseid.
Probleemist teavitati Pärnu Linnavalitsust 2008. a. 2009. toimusid läbirääkimised Pärnu Haigla rehabilitatsiooniüksuse juhataja ja sotsiaaltöötajaga. EPE on osutanud Pärnu Haiglale abi ja informatsiooni loovterapeutide leidmisel. November 2009. a. seisuga on lisandunud Pärnu Haigla rehabilitatsioonimeeskonda üks logopeed, üks eripedagoog ja kaks loovterpeuti.

 
Süsteemne töö
 
Hooldusravi
Hoolekanne
Kohalik areng
Taastusravi
Tervishoid
Rehabilitatsioon
Vaimne tervis
Ajalugu
 
2014
 
2013
 
2012
 
2011
 
2010
 
2009
 
2008
 
2007
 
2006
Euroopa Patsientide Foorumi manifest
Ravi kvaliteet
 
 
06.03.2017
Diabeediravimid võivad tekitada gangreeni
11.01.2017
Uued juhised andmekaitsest ja patsiendi nõusolekust
21.12.2016
Käsimüügi ravimite infolehtede vene ja inglise keelsed tõlked on olemas
14.12.2016
EPE tunneb muret ohjeldusmeetmete kuritarvitamise üle tavahaiglates
30.11.2016
EPE toetab patsientide õigust valida hambaarsti
10.11.2016
EPE osaleb KPMG uuringus terviseandmete liikumise kohta
07.11.2016
EPE uurib kuidas on võimalik parandada vigaseid andmeid digiloos

   Eesti Patsiendite Esindusühing  Kaupmehe 14 10114 Tallinn  Tel 65 66 429 

EEA GRANTS / NORWAY GRANTS Tallinna linn Balti-Ameerika Partnerlusprogramm KÜSK Hasartmängumaksu nõukogu Avatud Eesti Fond Open Society Institute Euroopa Sotsiaalfond sm2 Mental Disability Advocacy Center
 
Web disain