Uudiste arhiiv

 
Sisukaart
   
 

Ravimite venekeelse infolehe teema sai osalise lahenduse

18.04.2008

Ravimite venekeelse infolehe teema sai osalise lahenduse
 

Ravimite venekeelse infolehe puudumist on kurtnud mitmed EPE poole pöördunud venekeelsed patsiendid. Ravimitele venekeelsete infolehtede lisamise ettepanekut on EPE teinud ka varem, kuid see ei ole andnud tulemusi.

30.04.2008 kohtus EPE Riigikogu sotsiaalkomisjoni liikme Tartjana Muravjovaga ning lepiti kokku, et koostöös algatatakse seadusemuudatus ravimiseaduse muutmiseks. EPE tegi avalduse Ravimiametile sooviga koostööd teha.
 
2. juunil 08 toimus nõupidamine, mille kõik osalejad (sh. Ravimiamet ja ravimitootjate esindajad) olid selle poolt, et ravimite infolehed võiksid olla ka vene keeles. Samas ei soovinud tootjad endale võtta kohustust teha lisakulutusi, mis kaasneb venekeelste infolehtede lisamisega ja riik ei soovinud võtta kohustust tagada, et ka venekeelne info analoogiliselt eestikeelsele infole ravimitutvustustes oleks kontrollitud ja tagatud. Leiti, et kõige mõistlikum oleks teha koostööd 3 Balti riigi vahel kuigi nn "Balti pakendi" väljatöötamise kogemus näitas, et tegelik töö tehti kõik ära Eestis ning arvestatavat abi naabritest ei olnud. Kahjuks ei jõutud nõupidamisel mingile konkreetsele lahendusele ning venekeelsete infolehtede teema jäi õhku rippuma.

Detsembris 2008 saabus olukorrale osaline lahendus.  Tallinna linn oli nõus finantseerima ravimi infolehtede tõlget vene keelde, mida oleks võimalik internetti üles riputada ning mida apteegid saaksid patsiendi soovi korral internetist välja printida. Kahjuks olid apteegid infolehtede printimisega seotud kulutuste tegemise vastu, kuid vaatamata sellele paraneb juurdepääs venekeelsele ravimiinfole - patsiendid võivad ise infolehed välja printida või paluvad perearstil seda teha. Loodetavasti saab 2009 aastal juba esimesi infolehti internetist välja printida.

17.12.08 andis EPE teemakohase intervjuu venekeelsele ajalehele Stolitsa, läbi mille tutvustati ravimite venekeelsete infolehtede kättesaadavuse teemat ka venekeelsele elanikkonnale.

 

 
Uudised
 
Uudiste arhiiv
 
 
06.03.2017
Diabeediravimid võivad tekitada gangreeni
11.01.2017
Uued juhised andmekaitsest ja patsiendi nõusolekust
21.12.2016
Käsimüügi ravimite infolehtede vene ja inglise keelsed tõlked on olemas
14.12.2016
EPE tunneb muret ohjeldusmeetmete kuritarvitamise üle tavahaiglates
30.11.2016
EPE toetab patsientide õigust valida hambaarsti
10.11.2016
EPE osaleb KPMG uuringus terviseandmete liikumise kohta
07.11.2016
EPE uurib kuidas on võimalik parandada vigaseid andmeid digiloos

   Eesti Patsiendite Esindusühing  Kaupmehe 14 10114 Tallinn  Tel 65 66 429 

Avatud Eesti Fond EEA GRANTS / NORWAY GRANTS KÜSK Balti-Ameerika Partnerlusprogramm sm2 Open Society Institute Tallinna linn Euroopa Sotsiaalfond Mental Disability Advocacy Center Hasartmängumaksu nõukogu