Uudised

 
Sisukaart
   
 

EPE osales Sotsiaalhoolekande seaduse muutmises

14.02.2008

EPE osales Sotsiaalhoolekande seaduse muutmises
 

Sotsiaalministeeriumi palvel osales EPE uue sotsiaalhoolekande seaduse eelnõu ettevalmistamisel ja kommenteerimisel.  14.02.08 saatis EPE oma kommentaarid seaduseelnõu kohta, milles toonitati mitmeid teemasid Riigikontrolli auditi valguses. 02.04.08 saatis EPE Sotsiaalministeeriumile kommentaarid nõusolekuta hooldamise ja muude piirangute rakendamise regulatsioonile. 30.04.08 esitas EPE oma nägemuse uue muudatuste redaktsiooni kohta.

EPE saavutas selle, et seaduse projekti kohaselt kohaldatakse seadust edaspidi ka vanaduspensioniealistele ja vaimupuuetega isikutele.
Koostöös kujundati seisukoht selles, kas ja kui kaua ning milliseid meetmeid võib hooldekodus kasutada ohjeldamiseks. Jõuti ühisele positsioonile, et ohjeldada võib ainult eraldusruumi võimalikult lühikeseks ajaks maksimaalselt 3 tunni jooksul. Kui on vaja kasutada muid meetmeid, tuleb viivitamatult kutsuda kiirabi. Eelnõus arvestati ka mitmete teiste EPE poolt tõstatatud küsimustega.

Eesti Patsientide Esindusühingu uudised leitavad ka teemalehel (klikka delfi logol).

 
Ühingust
 
EPE teenused
Ootame annetusi
Uudised
Kajastused meedias
Juhtumite näiteid
Statistika alates 1994
Organisatsioonist
Projektid
 
EMP Vabaühenduste Fondi projekt 2013
 
ESF projekt 2010 - 2012
 
 
06.03.2017
Diabeediravimid võivad tekitada gangreeni
11.01.2017
Uued juhised andmekaitsest ja patsiendi nõusolekust
21.12.2016
Käsimüügi ravimite infolehtede vene ja inglise keelsed tõlked on olemas
14.12.2016
EPE tunneb muret ohjeldusmeetmete kuritarvitamise üle tavahaiglates
30.11.2016
EPE toetab patsientide õigust valida hambaarsti
10.11.2016
EPE osaleb KPMG uuringus terviseandmete liikumise kohta
07.11.2016
EPE uurib kuidas on võimalik parandada vigaseid andmeid digiloos

   Eesti Patsiendite Esindusühing  Kaupmehe 14 10114 Tallinn  Tel 65 66 429 

Avatud Eesti Fond Hasartmängumaksu nõukogu KÜSK Open Society Institute Balti-Ameerika Partnerlusprogramm sm2 Tallinna linn EEA GRANTS / NORWAY GRANTS Mental Disability Advocacy Center Euroopa Sotsiaalfond
 
Soodsad kodulehed