Uudised

EPE teeb koostööd WHO-ga Eesti ravimipoliitika arendamiseks

18.09.2008

18.septembril kohtus EPE WHO esindajatega ning andis üle EPE poolt koostatud ingliskeelse kirjaliku raporti Eesti ravimipoliitika kitsaskohtadest. Kohtumisel WHO ekspert Kees de Joncheere'iga põhjendati EPE seisukohti ka suuliselt.
 

EPE tõi välja järgmised kitsaskohad:

-          Arstide ja apteekrite kohustused ravimiinfo andmisel fikseerimata. Ravimiinfo ei jõua sageli patsiendini
-          Puudused retseptide vormistamisel arstide poolt välistavad patsiendi võimaluse valida odavam ravim
-          Info puuduse tõttu soodusravimite piirhinna muutmisest ning samatoimeliste genereerikute olemasolust tekitab olukorra kus patsiendid jätavad originaalravimi hinnatõusu tõttu ravimi ostmata.
-          4% -line ravimite käibemaksu lisandumine tekitab ravimite väljaostmata jätmist veelgi (juba praegu jäetakse 30-50% ravimitest välja ostmata)
-          Väikeste apteekide järk-järguline kadumine suurendab ravimite kättesaamatust. Eriti raskes olukorras on maapiirkondade patsiendid
-          Objektiivset infot ravimite kohta on raske saada hulgimüüjate müügitehnikate tõttu
-          Diagnoosipõhised soodusretseptid tekitavad patsientide ebavõrdset kohtlemist. Ravimeid tuleks hüvitada vastavalt patsientide vajadusele, mitte haigekassa ettekirjutusele konkreetse diagnoosi kohta.
-          Riiklikul ravimipoliitika väljatöötamisel ei tehta piisavalt eelnevaid uuringuid ning sageli ei arvestata spetsialistide hinnangutega
 
Loodetavasti kajastab WHO antud kitsaskohti oma raportis Eestile ning teeb vajalikud soovitused ravimipoliitika parandamiseks.

Eesti Patsientide Esindusühingu uudised leitavad ka teemalehel (klikka delfi logol).