Uudised

 
Sisukaart
   
 

Eesti kolmas koht patsientide õiguste osas Euroopa tervishoiusüsteemide uuringus baseerus ebaõigel informatsioonil

01.12.2008

Eesti kolmas koht patsientide õiguste osas Euroopa tervishoiusüsteemide uuringus baseerus ebaõigel informatsioonil
 

Euroopa tervishoiusüsteemide uuringu järgi oli Eesti patsientide õiguste osas üllatavalt koos Hollandiga kolmandal kohal.

Kahjuks oli uuringu alusmaterjalides viga ning uuring on tehti eeldusega nagu oleks 2002 aastal Riigikogus arutusel olnud Patsiendiseaduse eelnõu vastu võetud. Kuna uurijad olid kasutanud ka interneti otsinguid, siis tõenäoliselt sattusid nad leheküljele kus Eesti kohta oli antud just see seadus.

 
See tähendab, et Eesti oleks kolmandal kohal alles siis kui Patsiendiseadus vastu võetaks ning oleks tagatud selle seaduse toimimine praktikas. Uuring kajastaks patsientide õiguste olukorda riikide võrdlemisel palju objektiivsemalt kui uuringusse lisataks ka indikaatorid seaduse tegelikust toimimisest praktikas. Käesolevas uuringus viimast ei arvestatud ning ilmselt seepärast sai võimalikuks, et viga alusmaterjali valikul ei avastatud.
 
Tutvu uuringuga siin - Patsientide õiguste osa Eesti alusmaterjal on nimetatud lisas 1 lk 66

Lisaks peab märkima, et uuringu kokkuvõttes on puudu uuringu teostamise metoodika täpsem kirjeldus. On mainitud, et uuringu koostamisel kasutati erinevaid statistilisi andmeid, interneti otsinguid ning 10 küsimusega intevjuud, kuid mainitud ei ole keda ja kui paljusid inimesi küsitleti.

Uuringu tegemise aluseks oli valik erinevatest indikaatoritest, mis sugugi ei hõlma kõiki aspekte keeruliste tervishoiusüsteemide omavahelisel võrdlemisel. Kuidas ja miks tehti just selline valik - uuring kirjeldab vaid põgusalt . Näiteks kasutati tervishoiu kvaliteeditulemuste indikaatoriteks 1) surmaga lõppevate infarktide arv 2) vastsündinute suremus 3) vähihaigete 5 aasta elulemus 4) ärahoitavad surmad e. kaotatud elude aastad 5) MRSA bakterist põhjustatud nakkushaigused 6) relatiivne suitsiidide arvu vähenemise tase 7) Kõrge HbA1c tasemega diabeetikute protsent.                                                         Samas on puudu inimeste keskmine eluiga, HIV nakkuse levik, suitsiidide koguarv jm, milles Eesti näitajad on suisa katastroofilised ning ei räägita ravikindlustamata isikute arvust, kellele tervishoiuteenused on EL-is kättesaamatud vaid Eestis ja Lätis

Eesti Patsientide Esindusühing loodab, et Eesti poliitikud jäävad vaatamata antud uuringu üliheadele näitajatele siiski realistlikuks ning pööravad Eesti tervishoiu valupunktidele vajalikku tähelepanu ka edaspidi

 

 

Eesti Patsientide Esindusühingu uudised leitavad ka teemalehel (klikka delfi logol).

 
Ühingust
 
EPE teenused
Ootame annetusi
Uudised
Kajastused meedias
Juhtumite näiteid
Statistika alates 1994
Organisatsioonist
Projektid
 
EMP Vabaühenduste Fondi projekt 2013
 
ESF projekt 2010 - 2012
 
 
06.03.2017
Diabeediravimid võivad tekitada gangreeni
11.01.2017
Uued juhised andmekaitsest ja patsiendi nõusolekust
21.12.2016
Käsimüügi ravimite infolehtede vene ja inglise keelsed tõlked on olemas
14.12.2016
EPE tunneb muret ohjeldusmeetmete kuritarvitamise üle tavahaiglates
30.11.2016
EPE toetab patsientide õigust valida hambaarsti
10.11.2016
EPE osaleb KPMG uuringus terviseandmete liikumise kohta
07.11.2016
EPE uurib kuidas on võimalik parandada vigaseid andmeid digiloos

   Eesti Patsiendite Esindusühing  Kaupmehe 14 10114 Tallinn  Tel 65 66 429 

Balti-Ameerika Partnerlusprogramm Hasartmängumaksu nõukogu Euroopa Sotsiaalfond sm2 Tallinna linn Mental Disability Advocacy Center Open Society Institute Avatud Eesti Fond EEA GRANTS / NORWAY GRANTS KÜSK
 
Kodulehe loomine