Uudised

 
Sisukaart
   
 

Täna on rahvusvaheline puuetega inimeste päev.

03.12.2008

Tänase päeva märksõnadeks on väärikus ja õiglus kõigile.
 

\"\"

ÜRO märgib, et kõikide inimperekonna liikmete võrdsed ja võõrandamatud õigused on rahu, õigluse ja vabaduse alustala. Inimõiguste üldprintsiibid, sh. võrdsuse ja mittediskrimineerimise printsiip, on juhtinud ÜRO tööd viimased 60 aastat  ja mida on pühaks peetud loendamatutes inimõiguste dokumentides. Nende hulgas on ka Puuetega Inimeste Õiguste Konventsioon, mis on kõige uuem lisa rahvusvahelisse inimõiguste raamistikku. Viimane on heaks täienduseks ning kinnituseks, et inimõigused on universaalsed, jagamatud, omavahel seotud, teineteisest sõltuvuses ja vastastikuselt üksteist kindlustavad.

2008 aasta tähistab ka Inimõiguste Ülddeklaratsiooni 60-dat aastapäeva.

 

>>
Inimõiguste ülddeklaratsioon
>>
ÜRO Puuetega inimeste õiguste konventsioon

Eesti Patsientide Esindusühingu uudised leitavad ka teemalehel (klikka delfi logol).

 
Ühingust
 
EPE teenused
Ootame annetusi
Uudised
Kajastused meedias
Juhtumite näiteid
Statistika alates 1994
Organisatsioonist
Projektid
 
EMP Vabaühenduste Fondi projekt 2013
 
ESF projekt 2010 - 2012
 
 
06.03.2017
Diabeediravimid võivad tekitada gangreeni
11.01.2017
Uued juhised andmekaitsest ja patsiendi nõusolekust
21.12.2016
Käsimüügi ravimite infolehtede vene ja inglise keelsed tõlked on olemas
14.12.2016
EPE tunneb muret ohjeldusmeetmete kuritarvitamise üle tavahaiglates
30.11.2016
EPE toetab patsientide õigust valida hambaarsti
10.11.2016
EPE osaleb KPMG uuringus terviseandmete liikumise kohta
07.11.2016
EPE uurib kuidas on võimalik parandada vigaseid andmeid digiloos

   Eesti Patsiendite Esindusühing  Kaupmehe 14 10114 Tallinn  Tel 65 66 429 

Tallinna linn Open Society Institute Euroopa Sotsiaalfond KÜSK Hasartmängumaksu nõukogu Avatud Eesti Fond Balti-Ameerika Partnerlusprogramm sm2 Mental Disability Advocacy Center EEA GRANTS / NORWAY GRANTS
 
www kujundamine