Uudised

Sotsiaaltoetuste sidumine elukalliduse ja palkade kasvuga

16.04.2013

Eesti Patsientide Esindusühing (EPE) esitas täna sotsiaalminister Taavi Rõivasele ettepaneku siduda sotsiaaltoetused elukalliduse tõusu ja palkade kasvuga.
 

Erinevalt riigikogulaste töötasudest, mis iga-aastaselt reeglina kasvavad vastavalt elukalliduse ning palkade üldisele tõusule, on pea kõik peredele ja puuetega inimestele suunatud sotsiaaltoetused püsinud juba pikka aega muutumatuna. Seetõttu erineb sotsiaaltoetustest saadav abi sihtgrupile iga aastaga üha enam sellest, millisena riik seda algselt kavatses. Probleemi tõsidust suurendab asjaolu, et paljud sotsiaaltoetused on olnud juba nende kehtestamise hetkest ebapiisavad ega kata sihtgruppide tegelikke vajadusi.
„Oleme mures täna Eestis valitseva olukorra pärast, kus riik kaitseb kõrgemate riigiteenijate huve rohkem kui sotsiaalabi vajajaid – ometi on just viimased oluliselt haavatavamad ning peaksid olema meie põhiseaduse § 28 järgi erilise riigipoolse tähelepanu all.”, ütleb sotsiaalministrile saadetud kirjas EPE juhataja Pille Ilves.
Eesti Patsientide Esindusühing on seisukohal, et taoline  ebavõrdsus ei saa enam jätkuda ning riigil tuleb kiiremas korras ette võtta samme sotsiaaltoetuste kohaldamisel inimeste tegelikele vajadustele vastavuse suunas. 
Nii riigikogu liikmete palgad kui pensionid muutuvad (reeglina kasvavad) iga aasta 1. aprillil vastavalt elukalliduse ning sotsiaalmaksu laekumise aastasele kasvule. Kui sotsiaaltoetusi oleks viimase 10 aasta jooksul indekseeritud samadel põhimõtetel nagu seda tehakse 2008. aastast pensionitega, oleksid sotsiaaltoetused täna ligikaudu 121% suuremad. Nii saaksid rohkem kui viis tuhat raske või sügava puudega last täna 80,55 euro asemel toetust 180 eurot kuus. Puudega vanema ja üksikvanema toetused oleksid täna aga 19,18 euro asemel 42,38 eurot.

Eesti Patsientide Esindusühingu uudised leitavad ka teemalehel (klikka delfi logol).