Uudised

 
Sisukaart
   
 

Dublini deklaratsioon: EUFAMI nägemus vaimuhaigete ja nende perede tulevikust

24.09.2013

Kõigile peredele ja isikutele, keda puudutab vaimuhaigus, peaksid võrdselt kõigi teiste ühiskonnaliikmetega olema tagatud võrdsed õigused ja võimalused ning neil peab olema voli osaleda ühiskonnas, kus nad elavad.
 

Perekonna osa

 

  • Pereliikmete keskne osa ja õigused vaimuhaigusega isikute hooldamisel ja ravis peaks olema täielikult tunnustatud ja kindlustatud kogu Euroopas. Omastehooldajad peaksid olema tunnustatud võrdsete partneritena elukutselise personali ja isikuga otsustes, mis puudutavad ravi ja hoolduse kavandamist ja kättesaamist.
  • Pereliikmetel ja üksikutel lähedastel peab olema õigus valida ja määratleda oma osa, kui palju nad tahavad ja suudavad panustada. See peab hõlmama õigust mitte olla otseselt seotud nende sugulase hooldusega või olla seotud teenuste kavandamisega, nendega tegelemise ja monitoorimisega.
  • Peresid ei tohiks diskrimineerida või seada kas seaduse tasandil või rahaliselt vastutama pereliikme eest, keda on tabanud vaimuhaigus. Riiklik vaimse tervise süsteem peaks olema piisav, et võimaldada vaimuhaigust põdeva isiku pereliikmetel teha valikuid ilma, et nad peaksid süümepiinu tundma.

 

Perede vajadused

 

  • Riiklikult tuleks tunnustada omastehooldajate ja perede vajadust saada tuge ja mõistmise osaliseks ning seda neile pakkuda. Peredel peaks olema õigus võimaluseks väljendada oma emotsionaalseid, praktilisi ja rahalisi vajadusi, nii et neile oleks võimalik panna volitusi, mille omandamine on vajalik selleks, et omastehooldaja osaga toime tulla.
  • Perede vajadused peavad olema kaetud, et tagada vajalik tugi nende endi füüsilise ja vaimse tervise säilimiseks. Tõendeid on piisavalt selle kohta, et praegu seda ei toimu ja pereliikmete tervis kannatab. Depressioon neis peredes kasvab, paljud neist jäävad diagnoosimata. Peredel peaks olema võimalus anda pidevalt teada oma vajadustest kirjalikult, ja toimuma peab nende jätkuv hindamine. Tuvastatud vajaduste rahuldamise osas peaks toimuma hindamine, mida tuleks üle vaadata.
  • Perede ja hooldajate vajadus taastuda vaimuhaiguse kogemusest ja traumast peaks olema ametlikult tunnustatud ja loodud teenused, mis aitaks neil taastuda.

 

Riigiasutused ja kohustusliku teenuse osutajad

 

  • Vahendid nende vajaduste rahuldamiseks peavad olema kättesaadavad, mis võimaldaks omastehooldajail tõhusalt oma rolli täita. See võib sisaldada koolituskulusid, nõustamist või muid emotsionaalse toetamise teenuseid, informatsiooni ja rahalise abi andmist (kergenduspausid, reisikulud sugulase külastamiseks)
  • Sellised vahendid peaksid olema kättesaadavad, et rahuldada perede vajadusi aja jooksul kavandatud moel. See võib sisaldada faktilisi andmeid, uute oskuste õpetamist (kuidas tuvastada retsidiivi märke, suhtlemis- ja probleemilahendamisoskusi), iseenda aitamist, näiteks nõustamist, toetamist, esindamist ja eneseabigruppide toetust, abiliine, vastastikust toetust (hooldajalt hooldajale), ajapikendust, abi oma rolli selgitamiseks.
  • Seadusandjad ja kohustusliku teenuse osutajad peavad olema proaktiivsed tõenduspõhiste pereabi teenuste pakkumisel. Neid ei tohiks jätta vabatahtlike gruppide kanda. Pereabi on olnud kättesaadav juba 30 aastat ja tegemist on hooletusega, kui need pole laialdaselt kättesaadavad.
  • Kõikehõlmavate kogukonnapõhiste teenuste arengut peetakse nii oluliseks kui soovitavaks, kui taastumine on reaalselt võimalik. Siiski on äärmiselt vajalik, et vaimse tervise teenuste seas oleksid osutatud eespool nimetatud pereliikmetele vajalikud teenused, nii et nad suudaksid tõhusamalt pakkuda hooldust eesliinil, mis on oluline ühenduse hoolduse kõrval. Oluline on vahetada teavet vaimuhaige inimese heaolu kohta.

 

Dublini deklaratsioon sai ühehäälse toetuse osaliseks delegaatide seas, kes osalesid EUFAMI spetsiaalsel Euroopa Perede Konverentsil Dublinis 24. mail 2013, tähistamaks EUFAMI 20. aastapäeva, mia roimua Iirimaa presidendi Michael D Higginsi patronaaži all. Konverentsi avas minister Kathleen Lynch, kes vastutab riigis vaimse tervise eest. Delegaatidele, keda oli 190 ja 21 riigist, esines ka EL tervishoiu ja tarbijakaitse erivolinik Dr Tonio Borg.

EUFAMI (European Federation of Associations of Families and People with Mental Illness) ehk Euroopa vaimuhaigete inimeste ja nende perede ühenduste föderatsioon on 1992. aastal Belgias registreeritud rahvusvaheline mittetulundusühing, mis seisab omastehooldajate vajaduste eest.

Eesti Patsientide Esindusühingu uudised leitavad ka teemalehel (klikka delfi logol).

 
Ühingust
 
EPE teenused
Ootame annetusi
Uudised
Kajastused meedias
Juhtumite näiteid
Statistika alates 1994
Organisatsioonist
Projektid
 
EMP Vabaühenduste Fondi projekt 2013
 
ESF projekt 2010 - 2012
 
 
06.03.2017
Diabeediravimid võivad tekitada gangreeni
11.01.2017
Uued juhised andmekaitsest ja patsiendi nõusolekust
21.12.2016
Käsimüügi ravimite infolehtede vene ja inglise keelsed tõlked on olemas
14.12.2016
EPE tunneb muret ohjeldusmeetmete kuritarvitamise üle tavahaiglates
30.11.2016
EPE toetab patsientide õigust valida hambaarsti
10.11.2016
EPE osaleb KPMG uuringus terviseandmete liikumise kohta
07.11.2016
EPE uurib kuidas on võimalik parandada vigaseid andmeid digiloos

   Eesti Patsiendite Esindusühing  Kaupmehe 14 10114 Tallinn  Tel 65 66 429 

EEA GRANTS / NORWAY GRANTS sm2 Euroopa Sotsiaalfond Hasartmängumaksu nõukogu Tallinna linn KÜSK Balti-Ameerika Partnerlusprogramm Mental Disability Advocacy Center Avatud Eesti Fond Open Society Institute