Hooldusravi

 
Sisukaart
   
 


Süstematiseeritud kokkuvõte Eesti Patsientide Esindusühingusse (EPE) laekunud hooldusravi kaebustest.
Ära on toodud ca 50 erineva juhtumi kirjeldus.

Kaebusi hooldekodude ja hooldusravi teenuse halva kvaliteedi kohta on üle Eesti ning EPE-s oli neid 2011. aastal kokku 16 erineva asutuse kohta.

EPE omalt poolt leiab, et vaja on luua sõltumatu ja efektiivne kaebuste menetlemise protseduur, mis lisaks üksikjuhtumite uurimisele ja seisukoha kujundamisele omaks ka teenuseosutajaid korralekutsuvaid ning kompensatsiooni väljanõudvaid juriidilisi hoobasid ning analüüsiks kaebuste põhjuseid süsteemselt.
 
Praegusel juhul ei ole tegu üksikjuhtumiga vaid pikaajalise kogu tervishoiusüsteemi kvaliteedi oluliste puudujääkidega.

EPE hoiatab, et need vähesed patsiendid, kes on olnud valmis oma kaebust ametlikult menetlema, on saanud sageli kiusava kohtlemise osaliseks teenusepakkuja poolt.
Sagedasti saavad patsiendid või nende omaksed osaks ka erinevatele süüdistustele - et paremat teenust nõudes "sekkuvad pidevalt ning segavad personali" või et patsiendi kaebus tuleneb tema "emotsinaalsest labiilsusest" vmt.
 
EPE on taotlenud laiapõhjalise töögrupi moodustamist süsteemsete põhjuste uurimiseks, mis töötaks välja konkreetsed ettepanekud tervishoiuteenuste kvaliteedi parandamiseks.

Tutvu EPE poolt saadetud avaliku pöördumise dokumendiga ning juhtumite lühikirjeldustega:

1) EPE avalik pöördumine
2) Hooldusravi juhtumite lühikirjeldused

 - EPE osales Riigikogu Sotsiaalkomisjoni istungil mais 2011 hooldusravi küsimustes.
 - EPE edastas Riigikogu sotsiaalkomisjonile oktoobris 2011 ametliku pöördumise.

 
Süsteemne töö
 
Hooldusravi
Hoolekanne
Kohalik areng
Taastusravi
Tervishoid
Rehabilitatsioon
Vaimne tervis
Ajalugu
 
2014
 
2013
 
2012
 
2011
 
2010
 
2009
 
2008
 
2007
 
2006
Euroopa Patsientide Foorumi manifest
Ravi kvaliteet
 
 
06.03.2017
Diabeediravimid võivad tekitada gangreeni
11.01.2017
Uued juhised andmekaitsest ja patsiendi nõusolekust
21.12.2016
Käsimüügi ravimite infolehtede vene ja inglise keelsed tõlked on olemas
14.12.2016
EPE tunneb muret ohjeldusmeetmete kuritarvitamise üle tavahaiglates
30.11.2016
EPE toetab patsientide õigust valida hambaarsti
10.11.2016
EPE osaleb KPMG uuringus terviseandmete liikumise kohta
07.11.2016
EPE uurib kuidas on võimalik parandada vigaseid andmeid digiloos

   Eesti Patsiendite Esindusühing  Kaupmehe 14 10114 Tallinn  Tel 65 66 429 

Hasartmängumaksu nõukogu Avatud Eesti Fond Mental Disability Advocacy Center Euroopa Sotsiaalfond KÜSK EEA GRANTS / NORWAY GRANTS Open Society Institute sm2 Balti-Ameerika Partnerlusprogramm Tallinna linn
 
Kodulehe loomine