Uudised

 
Sisukaart
   
 

EPE võitleb kohtupsühhiaatriliste ekspertiiside sisukamaks ja objektiivsemaks muutmise eest

21.02.2008

EPE võitleb kohtupsühhiaatriliste ekspertiiside sisukamaks ja objektiivsemaks muutmise eest
 

 Mitme aasta vältel on EPE teinud kõik endast oleneva, et teadvustada kõigile asjaomastele isikutele kohtupsühhiaatriliste ekspertiisiaktide väga madalat taset.

EPE on propageerinud mujal maailmas laialt kasutatava ohtlikkuse hindamise metoodikat HCR-20 kasutuselevõttu ning selgitanud selle meetodi eeliseid "kliinilise silma" meetodi ees. Samuti on tutvustatud materjale teovõime hindamise metoodikast. 
 
Hetkel on puudulik ka seaduslik alus kohtupsühhiaatriliste ekspertiiside tegemiseks. Tervishoiuteenuste korraldamise seaduse § 22 kohaselt on haiglate ülesanne osutada tervishoiuteenuseid. Ekspertiiside tegemine ei ole seadusega ette nähtud. Kui kohus määrab ekspertiisi haiglale, siis puudub arstil tegelikult õiguslik alus eksperdina tegutsemiseks, mistõttu ei vastuta arst sellisel juhtudel Karistusseadustiku kohaselt ja antud hinnang ei ole tõend kriminaalmenetluse seadustiku mõttes.
 
26.08.08 EPE kohtumisel Justiitsministeeriumiga teavitas viimane, et ka psühhiaatriliste ekspertiiside tegemine allutatakse tulevikus Eesti Kohtuekspertiisi Instituudile, mis hakkab hea seisma nii ekspertide koolituse eest kui ka teostab kontrolli ekspertiiside taseme üle.

 

 
Uudised
 
Uudiste arhiiv
 
 
06.03.2017
Diabeediravimid võivad tekitada gangreeni
11.01.2017
Uued juhised andmekaitsest ja patsiendi nõusolekust
21.12.2016
Käsimüügi ravimite infolehtede vene ja inglise keelsed tõlked on olemas
14.12.2016
EPE tunneb muret ohjeldusmeetmete kuritarvitamise üle tavahaiglates
30.11.2016
EPE toetab patsientide õigust valida hambaarsti
10.11.2016
EPE osaleb KPMG uuringus terviseandmete liikumise kohta
07.11.2016
EPE uurib kuidas on võimalik parandada vigaseid andmeid digiloos

   Eesti Patsiendite Esindusühing  Kaupmehe 14 10114 Tallinn  Tel 65 66 429 

Balti-Ameerika Partnerlusprogramm Tallinna linn Hasartmängumaksu nõukogu Open Society Institute Euroopa Sotsiaalfond Mental Disability Advocacy Center sm2 Avatud Eesti Fond KÜSK EEA GRANTS / NORWAY GRANTS
 
Kodulehtede valmistamine