Uudised

 
Sisukaart
   
 

Turvatöötajaid ei tohi kaasata ohjeldamise läbiviimisse

02.04.2008

Turvatöötajaid ei tohi kaasata ohjeldamise läbiviimisse
 

AS G4S Eesti juhtimiskeskuse ülem pöördus EPE poole küsimusega, kas on seduspärane, et Sa PERH nõuab turvameestelt füüsilise ohjeldamise läbiviimist.

EPE teavitas turvafirmat Õiguskantsleri 2004 aasta seisukohast samal teemal, mis sisaldas antud teema põhjalikku õiguslikku analüüsi ning milles jõuti järeldusele, et turvatöötajaid ei tohi kaasata patsiendi ohjeldamisse, sest see rikub patsiendi õigusi. Kuna ohjeldamine on tervishoiuteenust toetav tegevus, siis peab haigla tagama vastava väljaõppega personali olemasolu. 
 
Sellegipoolest saatis EPE turvafirma küsimused veel kord tervishoiuameti direktorile ja õiguskantslerile. Õiguskantsler ei võtnud küll asja enda menetlusse, kuid teatas, et teostab järelvalvet asja menetluse üle Tervishoiuametis. Viimane vastas 20.05. Õiguskantslerile ja EPE-le, et turvamehed võivad olla ohjeldamise juures personali aga vajadusel ka patsiendi kaitseks. Turvatöötajad ei tohi ise osaleda vahetult ohjeldamise protsessis ja peavad keelduma tervishoiutöötajate vastavatest korraldustest. Sellega sai G4S uue aluse, et keelduda ohjeldamises vahetult osalemisest.

 
Uudised
 
Uudiste arhiiv
 
 
06.03.2017
Diabeediravimid võivad tekitada gangreeni
11.01.2017
Uued juhised andmekaitsest ja patsiendi nõusolekust
21.12.2016
Käsimüügi ravimite infolehtede vene ja inglise keelsed tõlked on olemas
14.12.2016
EPE tunneb muret ohjeldusmeetmete kuritarvitamise üle tavahaiglates
30.11.2016
EPE toetab patsientide õigust valida hambaarsti
10.11.2016
EPE osaleb KPMG uuringus terviseandmete liikumise kohta
07.11.2016
EPE uurib kuidas on võimalik parandada vigaseid andmeid digiloos

   Eesti Patsiendite Esindusühing  Kaupmehe 14 10114 Tallinn  Tel 65 66 429 

Hasartmängumaksu nõukogu sm2 Open Society Institute Balti-Ameerika Partnerlusprogramm Avatud Eesti Fond KÜSK Tallinna linn Mental Disability Advocacy Center Euroopa Sotsiaalfond EEA GRANTS / NORWAY GRANTS