Uudised

Turvatöötajaid ei tohi kaasata ohjeldamise läbiviimisse

02.04.2008

Turvatöötajaid ei tohi kaasata ohjeldamise läbiviimisse
 

AS G4S Eesti juhtimiskeskuse ülem pöördus EPE poole küsimusega, kas on seduspärane, et Sa PERH nõuab turvameestelt füüsilise ohjeldamise läbiviimist.

EPE teavitas turvafirmat Õiguskantsleri 2004 aasta seisukohast samal teemal, mis sisaldas antud teema põhjalikku õiguslikku analüüsi ning milles jõuti järeldusele, et turvatöötajaid ei tohi kaasata patsiendi ohjeldamisse, sest see rikub patsiendi õigusi. Kuna ohjeldamine on tervishoiuteenust toetav tegevus, siis peab haigla tagama vastava väljaõppega personali olemasolu. 
 
Sellegipoolest saatis EPE turvafirma küsimused veel kord tervishoiuameti direktorile ja õiguskantslerile. Õiguskantsler ei võtnud küll asja enda menetlusse, kuid teatas, et teostab järelvalvet asja menetluse üle Tervishoiuametis. Viimane vastas 20.05. Õiguskantslerile ja EPE-le, et turvamehed võivad olla ohjeldamise juures personali aga vajadusel ka patsiendi kaitseks. Turvatöötajad ei tohi ise osaleda vahetult ohjeldamise protsessis ja peavad keelduma tervishoiutöötajate vastavatest korraldustest. Sellega sai G4S uue aluse, et keelduda ohjeldamises vahetult osalemisest.