Uudised

EPE alustab uue projektiga

01.11.2008

EPE alustab uue projektiga
 

31. oktoobril 2008 lõpetas EPE Euroopa Sotsiaalfondi poolt toetatava tööhõive projekti ning alustas uut süsteemse eestkoste projekti Kodanikuühiskonna Sihtkapitali ja Vabaühenduste Fondi toel. Projekti Sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonnas tegutsevate kodanikuorganisatsioonide ühismurede süsteemse lahendamise projekt käigus tõstatakse erinevaid süsteemseid juhtumeid, arendatakse koostööd erinevate osapoolte vahel sotsiaal- ja tervishoiusüsteemis ning arendatakse EPE tegevust. Projekti esimene periood lõppes 31. mail 2009 ja teine periood lõppeb 31.detsembris 2009. Projekti käigus ettevõetud süsteemsete juhtumite ja nende tegevuskäigu kohta saate lugeda rubriigist süsteemne töö.

Projekti käigus kaardistatakse süsteemsed juhtumid, töötatakse välja süsteemse töö strateegia ning võetakse ette konkreetseid samme 25 süsteemses juhtumis ja üheksas erinevas teemavaldkonnas. Projekti käigus viiakse läbi olukorra uuringud, koostatakse vajalikud analüüsid, viiakse läbi ümarlauad, arendadakse võrgustikku ning koostatakse ja esitatakse konkreetsed ettepanekud sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonna arendamiseks.